Ze života třídy

LISTOPAD

 • tento měsíc se zaměříme na pozorování změn v přírodě - jinovatku, zkracování dne a ranní mlhy
 • budeme se věnovat ochraně životního prostředí a třídění odpadu, seznámíme se s různými druhy materiálu
 • přiblížíme dětem pranostiku Sv. Martina, budeme se připravovat na čas adventu - vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • seznámíme se s hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • naučíme se pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

ŘÍJEN

 • tento měsíc se naučíme rozpoznávat a pojmenovat znaky podzimu
 • budeme si všímat změn přírody, nasbíráme si různé druhy přírodnin
 • budeme se věnovat tématu "Moje tělo", seznámíme se s jednotlivými částmi lidského těla a funkcí vnitřních orgánů
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • naučíme se nové básničky a písničky

ZÁŘÍ

 • přivítáme se s dětmi v novém školním roce a povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • procvičíme si znalost jmen a značek našich kamarádů
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
 • vysvětlíme si pojem "Čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
 • naučíme nové básničky a písničky