Ze života třídy

ČERVEN

 • v tomto měsíci si společně oslavíme den dětí, zasoutěžíme si a zahrajeme si různé hry
 • seznámíme se s historií našeho okolí a vydáme se na cestu za pokladem
 • také popřejeme tatínkovi k svátku a vyrobíme mu malý dáreček
 • zaměříme se na život v trávě, který bude pozorovat na zahrádce MŠ
 • na závěr měsíce si připravíme besídku, na které se rozloučíme s předškoláky

KVĚTEN

 • s dětmi se po delší době opět přivítáme a začneme se věnovat zvířátkům žijících v ZOO
 • zopakujeme si pravidla bezpečnosti a hygieny při pobytu v MŠ
 • naučíme si nové písničky a básničky
 • budeme společně trávit čas na zahradě MŠ, kde budeme rozvíjet tvůrčí činnost a obratnost u dětí

BŘEZEN

 • tento měsíc se budeme těšit na příchod jara, na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě a hledat první jarní kytičky
 • budeme se věnovat tématu "Domácí zvířata a jejich mláďata"
 • začneme se připravovat na prostředí ZŠ, budeme se zabývat úkoly, které nás tam čekají
 • koncem měsíce se s dětmi budeme věnovat přípravám na blížící se Velikonoce
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • vyzdobíme si MŠ jarními motivy

ÚNOR

 • začátkem měsíce proběhne v MŠ karnevalový rej, seznámíme se s pojmy karneval a masopust
 • zaměříme se na téma "Kde bydlím", vysvětlíme si pojem "domov", naučíme se pojmenovat jednotlivé místnosti domu
 • seznámíme se blíže s Českou republikou a hlavním městem Prahou
 • povíme si více o naší planetě Zemi, prozkoumáme vesmír a Sluneční soustavu
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • na začátku měsíce zavzpomínáme na Vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáčků a zvířat žijících v lese, zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme pomoci
 • budeme si povídat na téma "Kniha", navštívíme knihovnu Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • vyzdobíme si třídu a MŠ zimními motivy


PROSINEC

 • tento měsíc si budeme vyprávět o adventu, seznámíme se zvyky a tradicemi vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly z adventního kalendáře, vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • v prvním prosincovém týdnu se zaměříme na příchod Mikuláše, Čerta a Anděla
 • společně si upečeme vánoční cukroví - perníčky
 • ozdobíme si vánoční stromeček
 • naučíme se nové básničky, písničky a koledy

LISTOPAD

 • tento měsíc se zaměříme na pozorování změn v přírodě - jinovatku, zkracování dne a ranní mlhy
 • budeme se věnovat ochraně životního prostředí a třídění odpadu, seznámíme se s různými druhy materiálu
 • přiblížíme dětem pranostiku Sv. Martina, budeme se připravovat na čas adventu - vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • seznámíme se s hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • naučíme se pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

ŘÍJEN

 • tento měsíc se naučíme rozpoznávat a pojmenovat znaky podzimu
 • budeme si všímat změn přírody, nasbíráme si různé druhy přírodnin
 • budeme se věnovat tématu "Moje tělo", seznámíme se s jednotlivými částmi lidského těla a funkcí vnitřních orgánů
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • naučíme se nové básničky a písničky

ZÁŘÍ

 • přivítáme se s dětmi v novém školním roce a povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • procvičíme si znalost jmen a značek našich kamarádů
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
 • vysvětlíme si pojem "Čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
 • naučíme nové básničky a písničky