Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • přivítáme se s dětmi v novém školním roce, povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • procvičíme si své značky i značky svých kamarádů
 • budeme si společně hrát v herních koutcích a na zahradě MŠ, zopakujeme si pravidla bezpečnosti v prostorách MŠ
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny, seznámíme se i s méně známými druhy
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět o různých činnostech, které v ročních období děláme
 • naučíme se nové básničky a písničky


ŘÍJEN

 • na začátku měsíce se budeme věnovat tématu "Počasí", povíme si něco o koloběhu vody
 • naučíme se poznat a pojmenovat znaky podzimu, na vycházkách si budeme všímat změn přírody, které nám podzim přináší
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu, seznámíme se s různými druhy materiálů
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky