Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • přivítáme se s dětmi v novém školním roce, povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • procvičíme si své značky i značky svých kamarádů
 • budeme si společně hrát v herních koutcích a na zahradě MŠ, zopakujeme si pravidla bezpečnosti v prostorách MŠ
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny, seznámíme se i s méně známými druhy
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět o různých činnostech, které v ročních období děláme
 • naučíme se nové básničky a písničky


ŘÍJEN

 • na začátku měsíce se budeme věnovat tématu "Počasí", povíme si něco o koloběhu vody
 • naučíme se poznat a pojmenovat znaky podzimu, na vycházkách si budeme všímat změn přírody, které nám podzim přináší
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu, seznámíme se s různými druhy materiálů
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

LISTOPAD

 • v tomto měsíci se dále budeme věnovat ekologii, vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • seznámíme se s tématem "Moje tělo, zdravá výživa, pojmenujeme si části těla, budeme i povídat o funkci vnitřních orgánů, povíme si něco o svém zdraví 
 • zaměříme se na pozorování změn v přírodě (ranní mlhy, jinovatka, zkracování dne)
 • přiblížíme si pranostiku Sv. Martina, připravíme se na čas adventu, vyrobíme si adventní svícen a věnec
 • naučíme se pásmo básniček a písniček na obecní akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme vyprávět o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • navštívil nás skřítek Hvězdička, který přinesl mapu, každý den s ním budeme plnit úkoly, aby jsme mu pomohli najít vánoční stromeček
 • zaměříme se na příchod Mikuláše, čerta a anděla, uspořádáme si "Čertovský rej"
 • ozdobíme si vánoční stromeček, upečeme si společně perníčky
 • každý pátek si zapálíme svíčku na adventním svícnu
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • na začátku měsíce zavzpomínáme na Vánoce
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků a lesních zvířat, zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme pomoci
 • budeme si povídat na téma "Kniha"
 • koncem měsíce se začneme těšit na blížící se karneval
 • naučíme se nové básničky a písničky

ÚNOR

 • na začátku měsíce si uspořádáme karnevalový rej, vyzdobíme si třídu karnevalovými motivy
 • zaměříme se na téma "Kde bydlím" a vysvětlíme si pojem "domov", naučíme se pojmenovat jednotlivé místnosti domu
 • seznámíme se blíže s Českou republikou a hlavním městem Prahou
 • povíme si zajímavosti o naší planetě Zemi, prozkoumáme vesmír a Sluneční soustavu
 • naučíme se nové básničky a písničky

BŘEZEN

 • na vycházkách budeme pozorovat změny v přírodě, budeme si všímat prvních jarních kytiček
 • seznámíme děti s některými hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • budeme si povídat na téma "Domácí zvířata a jejich mláďata"
 • budeme se připravovat na prostředí ZŠ, zaměříme se na úkoly, které nás tam čekají
 • koncem měsíce se začneme těšit na blížící se Velikonoce
 • třídu i MŠ si vyzdobíme jarními motivy
 • naučíme se nové básničky a písničky


DUBEN


 • tento měsíc se s dětmi budeme věnovat přípravám na Velikonoce
 • zasijeme si společně velikonoční osení, upečeme si beránka a obarvíme si vejce
 • seznámíme se se základními dopravními značkami a jejich významem
 • řekneme si více o IZS a jeho složkách
 • na konci měsíce se připravíme na pálení čarodějnic
 • naučíme se nové básničky a písničky