Ze života třídy

KVĚTEN

 • tento měsíc si budeme povídat o své rodině, rodinných vztazích a zvycích
 • seznámíme se s různými druhy povolání, povíme si, jaké zaměstnání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být my
 • popřejeme mamince k svátku, vyrobíme ji malý dáreček
 • navštívíme ZOO Praha, naučíme se poznat a pojmenovat zvířata, která tam žijí
 • společně podnikneme pěší výlet na zmrzlinu
 • na konci měsíce oslavíme na zahradě den dětí

DUBEN

 • tento měsíc se s dětmi budeme věnovat přípravám na blížící se Velikonoce
 • vyrobíme si velikonoční dekoraci, upečeme si beránka, obarvíme uvařená vejce
 • naučíme se poznat a pojmenovat dopravní prostředky
 • seznámíme se s dopravními značkami a jejich významem
 • připravíme se na pálení čarodějnic
 • naučíme se nové básničky a písničky

BŘEZEN

 • tento měsíc se budeme těšit na příchod jara, na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě a hledat první jarní kytičky
 • budeme se věnovat tématu "Domácí zvířata a jejich mláďata"
 • začneme se připravovat na prostředí ZŠ, budeme se zabývat úkoly, která nás tam čekají
 • seznámíme děti se základními hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • vyzdobíme si třídu jarními motivy

ÚNOR

 • na začátku měsíce si uspořádáme karnevalový rej
 • zaměříme se na téma "Kde bydlím", vysvětlíme si pojem "domov"
 • seznámíme se blíže s Českou republikou a městem Prahou
 • prozkoumáme vesmír a Sluneční soustavu
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • na začátku měsíce si zavzpomínáme na Vánoce
 • naučíme se poznat a pojmenovat různé druhy ptáčků a zvířat žijících v lese
 • vyrobíme si krmení pro ptáčky
 • budeme si povídat na téma "Kniha", navštívíme knihovnu v Brandýse nad Labem

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme vyprávět o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly z adventního kalendáře, vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • v prvním prosincovém týdnu se zaměříme na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • upečeme si společně vánoční cukroví, ozdobíme si vánoční stromeček
 • naučíme se nové básničky a písničky na vánoční besídku
 • pokud nám bude počasí přát, budeme si užívat letních radovánek

LISTOPAD

 • tento měsíc se s dětmi zaměříme na pozorování změn v přírodě - zkracování dne, jinovatka, mlhy
 • naučíme se správně pojmenovat jehličnaté a listnaté stromy, seznámíme se s názvy hub
 • přiblížíme dětem pranostiku Sv. Martina, budeme se připravovat na čas adventu
 • koncem měsíce se začneme těšit na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • naučíme se pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

ŘÍJEN

 • na začátku měsíce se budeme s dětmi věnovat tématu "Moje tělo"
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • seznámíme se s různými druhy materiálu
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

ZÁŘÍ

 • přivítáme mezi sebou nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v naší MŠ líbilo
 • procvičíme si znalost jmen a značek našich kamarádů
 • budeme si povídat o prázdninách a o tom, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
 • naučíme nové básničky a písničky