Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • Společně se s dětmi přivítáme v novém školním roce, povíme si co jsme zajímavého o prázdninách zažili.
 • Procvičíme si své značky i značky kamarádů.
 • Vysvětlíme si pojem "čtvero ročních období". Vyjmenujeme aktivity, které můžeme během různých ročních obdobích dělat.
 • Budeme se věnovat tématu ovoce a zelenina. Seznámíme se i s méně známými druhy.

ŘÍJEN

 • V měsíci říjen se budeme dále věnovat podzimu, naučíme se rozpoznat a pojmenovat znaky podzimu,
 • Z podzimních plodů, které si nasbíráme, vytvoříme výrobky - např. podzimní strom.
 • Seznámíme se s tématem "moje tělo", pojmenujeme si části těla, budeme si povídat o funkcích vnitřních orgánů a povíme si něco o svém zdraví.
 • Vyrobíme si světýlko na obecní akci "svíčkový pochod".
 • Začneme se věnovat tématu "ekologie", budeme pozorovat materiály kolem nás.
 • Naučíme se nové básničky a písničky..

LISTOPAD

 • V měsíci listopad se dále zaměříme na ekologii, vyrobíme si z odpadků vlastní město.
 • Zaměříme se společně na pozorování změn v přírodě (ranní mlha, jinovatka, zkracování dne).
 • Seznámíme děti se základními hudebními nástroji, na některé z nich si zahrajeme.
 • Přiblížíme si pranostiku sv. Martina, připravíme se na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a svícen.
 • Naučíme se pásmo básniček a písniček na obecná akci "Rozsvěcení vánočního stromečku".

LEDEN

 • Na začátku měsíce zavzpomínáme na Vánoce, povíme si co nám Ježíšek nadělil.
 • Naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáčků a lesních zvířátek. Zamyslíme se nad tím, jak jim v zimě můžeme pomoci. 
 • Budeme si povídat  na téma "kniha".
 • Naučíme se nové básničky a písničky.

ÚNOR

 • Začátek měsíce zahájíme karnevalovým rejem, vyzdobíme si třídu karnevalovými motivy.
 • Společně prozkoumáme Vesmír a Sluneční soustavu. Povíme si zajímavosti o naší planetě Zemi a blíže se seznámíme s Českou republikou a hlavním městem Prahou.
 • Zaměříme se na téma "Kde bydlím", vysvětlíme si pojem "Domov", naučíme se pojmenovat jednotlivé místnosti domu.
 • Naučíme se nové básničky a písničky.

BŘEZEN

 • Tento měsíc se budeme těšit na příchod jara. Na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě a hledat první jarní kytičky.
 • Budeme se věnovat tématu "domácí zvířátka a jejich mláďátka".
 • Začneme se připravovat na prostředí ZŠ, budeme se zabývat úkoly, které nás tam čekají.
 • Koncem měsíce se s dětmi budeme věnovat přípravám na blížící se Velikonoce.
 • Naučíme se nové básničky a písničky, vyzdobíme si MŠ jarními motivy.

DUBEN

 • Tento měsíc se budeme i nadále těšit z příchodu jara.
 • Neboť je duben měsíc bezpečnosti, budeme se s dětmi seznamovat více s pravidly silničního provozu, se základními dopravními značkami a jejich významem. Řekneme si také něco o IZS a jeho složkách.
 • Na konci měsíce se připravíme na pálení čarodějnic.
 • Naučíme se nové básničky a písničky.

KVĚTEN

 • Tento měsíc si budeme vyprávět o své rodině, rodinných vztazích a zvycích.
 • Seznámíme se s různými druhy povolání, povíme si jaké zaměstnání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být my.
 • Popřejeme mamince k svátku, vyrobíme jí malý dárek.
 • Budeme se zabývat tématem ZOO, naučíme se poznat a pojmenovat zvířátka, která v něm žijí.

ČERVEN

 • V tomto měsíci nás čeká několik výletů a zajímavých akcí.
 • Na zahradě MŠ si připravíme různé soutěže, abychom oslavili den dětí.
 • Povíme si něco o historii a památkách našeho okolí, navštívíme kostel Sv. Jakuba staršího v Zápech.
 • Zaměříme se na život v trávě, který budeme pozorovat a zahradě MŠ.
 • Podnikneme výlet na zmrzlinu, pojedeme vláčkem do Toušeně.
 • Popřejeme tatínkovi k svátku, vyrobíme mu dárek.
 • Budeme se věnovat nácviku na besídku, na které se rozloučíme s předškoláky.
 • Začneme se těšit na blížící se prázdniny.