Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • přivítáme se s dětmi v novém školním roce, povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
 • procvičíme si své značky i značky svých kamarádů
 • budeme si společně hrát v herních koutcích a na zahradě MŠ, zopakujeme si pravidla bezpečnosti v prostorách MŠ
 • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny, seznámíme se i s méně známými druhy
 • vysvětlíme si pojem "čtvero roční období", budeme si vyprávět o různých činnostech, které v ročních období děláme
 • naučíme se nové básničky a písničky

ŘÍJEN

 • začátkem měsíce se ještě budeme věnovat tématu "Čtyři roční období", "Počasí" a "Koloběh vody" 
 • s tématem "Přichází podzim a "Plody podzimu" se naučíme rozpoznat a pojmenovat znaky podzimu
 • při vycházkách si budeme všímat změn v přírodě, které nám toto období přináší
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin, listí  a vyrobíme si z nich pěkné výrobky
 • vydlabeme a ozdobíme si dýni
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"


LISTOPAD

 • tento měsíc se seznámíme s tématem "Moje tělo", pojmenujeme si části těla, budeme si povídat o funkci vnitřních orgánů a povíme si něco o svém zdraví
 • přiblížíme dětem pranostiku Sv. Martina a vyzdobíme si třídu zimními motivy
 • budeme se věnovat tématu "Ekologie" a seznámíme se s principy třídění odpadu
 • koncem měsíce se začneme připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a věnec
 • naučíme se nové básničky a písničky

 PROSINEC

 • tento měsíc si budeme vyprávět o Adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • každý den na nás čeká políčko v adventním kalendáři
 • vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na svícnu 
 • přijde k nám Mikuláš, uspořádáme si Mikulášský rej v maskách
 • upečeme si vánoční cukroví 
 • ozdobíme vánoční stromeček, třídu i školku
 • navštíví nás Ježíšek s nadílkou
 • pokud nám bude počasí přát, užijeme si zimních radovánek 

LEDEN 2024

 • začátkem měsíce zavzpomínáme na Vánoce a povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků a lesních zvířat, zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • budeme si povídat na téma "KNIHA" a navštívíme knihovnu Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem
 • koncem měsíce se začneme těšit na blížící se karneval

ÚNOR

 • na začátku měsíce si uspořádáme karnevalový rej, vyzdobíme si školku karnevalovými motivy
 • zaměříme se na téma "KDE BYDLÍM" a vysvětlíme si pojem "DOMOV", naučíme se pojmenovat jednotlivé místnosti domu
 • seznámíme se blíže s Českou republikou a hlavním městem Prahou, povíme si zajímavosti o naší zemi (planetě), prozkoumáme vesmír a sluneční soustavu
 • budeme se věnovat tématu "DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎATA"
 • k daným tématům se naučíme nové básničky a písničky

BŘEZEN

 • v tomto měsíci oslavíme příchod jara, na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě, květin i zvířátek s mláďaty
 • budeme se také věnovat přípravám na blížící se Velikonoce, uspořádáme soutěž o nejkrásnější dekoraci, zasejeme osení, upečeme si beránka, obarvíme vajíčka a možná nás beránek překvapí nadílkou 
 • naučíme se nové velikonoční koledy
 • začněme se připravovat na prostředí ZŠ, budeme se zabývat úkoly, které nás tam čekají, jednu ZŠ navštívíme

DUBEN

 • počátkem měsíce se budeme věnovat tématu "hudební nástroje"
 • neboť je měsíc duben měsíc bezpečnosti, seznámíme se s pravidly silničního provozu se základními dopravními značkami a jejich významem
 • popovídáme si o IZS a jeho složkách, čeká nás prohlídka místní hasičské zbrojnice i vozu
 • uspořádáme si v MŠ čarodějnický rej a připravíme se na pálení čarodějnic
 • koncem měsíce se budeme věnovat tématu "moje rodina"

KVĚTEN

 •