Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • Přivítáme se s dětmi v novém školním roce, povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili.
 • Procvičíme si své značky i značky svých kamarádů.
 • Budeme si společně hrát v herních koutcích a na zahradě. Zopakujeme si pravidla bezpečného chování v prostorách MŠ.
 • Naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se s méně známými druhy.
 • Vysvětlíme si pojem "čtvero ročních období". Budeme si vyprávět o různých činnostech, které v ročních obdobích děláme.

ŘIJEN

 • V tomto měsíci se naučíme rozpoznávat a pojmenovat znaky podzimu.
 • Na vycházkách si budeme všímat změn přírody, které nám podzim přináší. Nasbíráme si nejrůznější přírodniny a listí.
 • Seznámíme se s tématem "moje tělo", pojmenujeme si části těla. Budeme si povídat o funkcích vnitřních orgánů a povíme si o svém zdraví.
 • Vyrobíme si světýlko na obecní akci "svíčkový pochod".
 • Seznámíme se s nejrůznějšími dopravními prostředky.

LISTOPAD

 • V tomto měsíci se dále budeme věnovat dopravě. Seznámíme se s dopravními značkami a složkami IZS.
 • Zaměříme se na pozorování změn v přírodě (ranní mlhy, jinovatka, zkracování dne).
 • Přiblížíme si pranostiku Sv. Martina, připravíme se na čas adventu. Vyrobíme si adventní kalendář a svícen.
 • Naučíme se pásmo básniček a písniček na obecní akci "rozsvěcení vánočního stromečku".

PROSINEC

 • Tento měsíc si budeme vyprávět o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc.
 • Každý den budeme plnit úkoly z adventního kalendáře,, vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu.
 • V prvním prosincovém týdnu se zaměříme na příchod Mikuláše, čerta a anděla, uspořádáme si mikulášský rej.
 • Upečeme si společně vanilkové rohlíčky, ozdobíme si vánoční stromeček, třídu a školku.
 • Pokud nám bude počasí přát, budeme si s dětmi užívat zimních radovánek.

LEDEN

 • Na začátku měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády a pomůžeme jim s adaptací.
 • Zavzpomínáme na Vánoce a povyprávíme si o tom, jaké dárečky nám Ježíšek přinesl.
 • Seznámíme se s nejznámějšími druhy ptáčků a lesních zvířat. Povíme si, jak jim můžeme v zimě pomoci, vyrobíme si krmnou směs pro ptáčky a podnikneme cestu ke krmelci.
 • Budeme se věnovat i tématu "moje tělo". Pojmenujeme si jednotlivé části těla, seznámíme se s lidskými smysly. Řekneme si něco o zdraví člověka.

ÚNOR

 • Na začátku měsíce si uspořádáme karnevalový rej, vyzdobíme si třídu karnevalovými motivy.
 • Zaměříme se na téma "kde bydlím", vysvětlíme si pojem "domov".
 • Seznámíme se blíže s Českou republikou a hlavním městem Prahou. Povíme si zajímavosti o naší planetě zemi, prozkoumáme Vesmír a Sluneční soustavu.
 • Naučíme se nové básničky a písničky.

BŘEZEN

 • Tento měsíc se budeme těšit na příchod jara. Na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě a hledat první jarní květiny.
 • Seznámíme se s různými druhy hudebních nástrojů, na některé z nich si zahrajeme.
 • Budeme se věnovat tématu "domácí zvířata a jejich mláďata". Podnikneme výlet za zvířátky.
 • Začneme se připravovat na prostředí ZŠ. Budeme se zabývat úkoly, které nás tam čekají.
 • Naučíme se nové písničky a básničky, vyzdobíme si MŠ jarními motivy.

DUBEN

 • Tento měsíc se s dětmi budeme věnovat přípravám na blížící se Velikonoce.
 • Vyrobíme si velikonoční dekoraci, upečeme si beránka a obarvíme uvařená vejce.
 • Zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu. Seznámíme se s různými druhy materiálů.
 • Na konci měsíce se připravíme na pálení čarodějnic.
 • Naučíme se nové básničky a písničky.

KVĚTEN

 • Tento měsíc si budeme vyprávět o své rodině, rodinných vztazích a zvycích.
 • Seznámíme se s různými druhy povolání, povíme si, jaké zaměstnání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být my.
 • Popřejeme mamince k svátku matek, vyrobíme ji malý dáreček.
 • Navštívíme ZOO Praha, naučíme se poznat a pojmenovat zvířátka, která tam žijí.
 • Seznámíme se s historií našeho okolí. Navštívíme zámek v Brandýse nad Labem.