Ze života třídy

ZÁŘÍ

  • Přivítáme se s dětmi v novém školním roce, povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili.
  • Procvičíme si své značky i značky svých kamarádů.
  • Budeme si společně hrát v herních koutcích a na zahradě. Zopakujeme si pravidla bezpečného chování v prostorách MŠ.
  • Naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se s méně známými druhy.
  • Vysvětlíme si pojem "čtvero ročních období". Budeme si vyprávět o různých činnostech, které v ročních obdobích děláme.

ŘIJEN

  • V tomto měsíci se naučíme rozpoznávat a pojmenovat znaky podzimu.
  • Na vycházkách si budeme všímat změn přírody, které nám podzim přináší. Nasbíráme si nejrůznější přírodniny a listí.
  • Seznámíme se s tématem "moje tělo", pojmenujeme si části těla. Budeme si povídat o funkcích vnitřních orgánů a povíme si o svém zdraví.
  • Vyrobíme si světýlko na obecní akci "svíčkový pochod".
  • Seznámíme se s nejrůznějšími dopravními porstředky.