Ze života třídy

ZÁŘÍ
  • přivítáme se s dětmi v novém školním roce a povíme si, co zajímavého jsme o prázdninách zažili
  • procvičíme si znalost jmen a značek našich kamarádů
  • naučíme se rozlišovat ovoce od zeleniny a seznámíme se i s méně známými druhy ovoce i zeleniny
  • vysvětlíme si pojem "Čtvero roční období", budeme si vyprávět, jaké činnosti v ročních obdobích děláme
  • naučíme nové básničky a písničky