Stravování

Stravování

Do naší mateřské školy obědy i svačinky dovážíme ze Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem.

Celodenní stravování do 6 let /platí pro děti, které ve školním roce dosáhnou 6 let/ - 55 Kč / den

oběd ............ 29 Kč

svačinky ...... 22 Kč

nápoj .............4 Kč

Celodenní stravování od 7 let /platí pro děti, které ve školním roce dosáhnou 7 let/ - 63 Kč / den

oběd ............ 37 Kč

svačinky ...... 22 Kč

nápoj..............4 Kč

Školné a stravné se hradí na účet: 27-9627010297/0100

Obědy se odhlašují do 13 hodin na následující den. Na tel.: 725 831 590, nebo zápisem do sešitu o odchodech dětí.

Pokud dojde k náhlému onemocnění dítěte, je možné oběd odhlásit do 7 hodin a to pouze na tel.: 725 831 590. V případě, že oběd odhlášen nebude, je možné si ho do 13 hodin vyzvednout v kuchyni MŠ do přinesených nádob.

Základní škola Palachova je zapojena do programu Pohyb a výživa. Podrobnější informace ke stažení zde: