Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zápis probíhá při akci, nazvané: " Den otevřených dveří", děti si mohou v našem zařízení pohrát s hračkami, rodiče zatím předloží potřebné dokumenty. Akce je zaměřena pro všechnu veřejnost, nejen pro zapisované děti. 

"Den otevřených dveří" spojený se ZÁPISEM pro školní rok 2020/2021

proběhne v budově mateřské školy v těchto dnech:

v úterý 14. 5. 2020 - od 9.30 do 11.30 hodin

ve středu 15. 5. 2020 - od 15.00 do 16.00 hodin .

Moc se těšíme na všechny, kdo nás navštíví. Pro všechny malé kamarády připravíme dárek v podobě výrobků od našich svěřenců.

K zápisu vezměte s sebou:

1/ občanský průkaz jednoho z rodičů

2/ potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Zápech + potvrzení o trvalém pobytu v Zápech jednoho z rodičů- pouze děti s trvalým pobytem v Zápech

3/ vyplněnou : "Žádost o přijetí do mateřské školy "

4/ vyplněnou : "Přihlášku do mateřské školy" potvrzenou lékařem

5/ vyplněný evidenční list potvrzený lékařem

6/ rodný list dítěte   


Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Zápy:

1/ Trvalé bydliště dítěte a jednoho z rodičů
2/ Věkové kritérium

Upozorňujeme zájemce o docházku do naší mateřské školy z jiných lokalit, že v i letošním roce uvolněná místa postačí pouze pro děti s trvalým pobytem v Zápech.

Upozorňujeme všechny rodiče, pokud se oni, či jejich pověření zástupci nedostaví v termínech zápisu do mateřské školy s vyplněnými a potvrzenými dokumenty, jejich děti nebudou zapsané pro školní rok 2020-2021 do Mateřské školy Zápy.

Děkujeme za pochopení  

Adaptace nových dětí

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.

2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.

3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:

  • první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
  • čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem 
  • druhý týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
  • postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů

4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Evidenční list, přihláška do mateřské školy a žádost o přijetí do MŠ ke stažení níže.