Přijímací řízení

Přijímací řízení

ZÁPIS DO MŠ PRO ROK 2024/2025 PROBĚHNE DNE:

  •    v úterý 14.5.v 10:00-11:30hod. 

  •    ve středu 15.5. v 15:00-16:00 hod. 


K zápisu nezapomeňte vzít s sebou:

1) občanský průkaz jednoho z rodičů

2) rodný list dítěte

3) vyplněnou "Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy" - potvrzenou razítkem od dětského lékaře

4) vyplněný "Evidenční list" - potvrzený razítkem od dětského lékaře

5) vyplněnou "Žádost o přijetí do mateřské školy"

6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého pobytu dítěte a kopii trvalého pobytu v Zápech jednoho z rodičů / tu získáte na ÚŘADU MĚSTYSE ZÁPY/

Dokumenty Evidenční list, Přihláška dítěte do mateřské školy a Žádost o přijetí do mateřské školy lze stáhnout níže.

Upozorňujeme všechny rodiče, pokud se oni, či jejich pověření zástupci nedostaví v termínech zápisu do mateřské školy s vyplněnými a potvrzenými dokumenty, jejich děti nebudou zapsané pro školní rok 2024-2025 do Mateřské školy Zápy.

Mgr .Božena Tomanová

ředitelka MŠ Zápy

 Vyplněné vzory dokumentů ke stažení níže.

Adaptace nových dětí

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.

2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.

3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:

  • první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
  • čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem 
  • druhý týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
  • postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů

4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.


Vyplněné vzory žádosti o přijetí do MŠ, přihlášky do mateřské školy,  evidenčního listu a čestného prohlášení k očkování.