Přijímací řízení

Přijímací řízení

Děti a paní učitelky z naší mateřské školky srdečně zvou všechny malé i velké zájemce ke hrám při návštěvě naší mateřské školky.

"Den otevřených dveří" spojený se ZÁPISEM pro školní rok 2019/2020

proběhne v těchto dnech:

7.5.2019 - od 10.00 do 12.00 hodin

9.5.2019 - od 15.00 do 16.30 hodin .

Moc se těšíme na všechny, kdo nás navštíví. Pro všechny malé kamarády připravíme s našimi dětmi překvapení v podobě dárečku.

K zápisu nezapomeňte vzít s sebou:

1) občanský průkaz jednoho z rodičů

2) rodný list dítěte

3) vyplněnou "Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy" - potvrzenou razítkem od dětského lékaře

4) vyplněný "Evidenční list" - potvrzený razítkem od dětského lékaře

5) vyplněnou "Žádost o přijetí do mateřské školy"

6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého pobytu dítěte a kopii trvalého pobytu v Zápech jednoho z rodičů / tu získáte na ÚŘADU MĚSTYSE ZÁPY/

Upozorňujeme všechny rodiče, pokud se oni, či jejich pověření zástupci nedostaví v termínech zápisu do mateřské školy s vyplněnými a potvrzenými dokumenty, jejich děti nebudou zapsané pro školní rok 2019-2020 do Mateřské školy Zápy.

Adaptace nových dětí

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.

2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.

3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem - druhý týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů

4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Evidenční list, přihláška do mateřské školy a žádost o přijetí do MŠ ke stažení níže.