Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • Přivítáme mezi sebou nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v naší školce líbilo.
 • Procvičíme si své značky i značky kamarádů.
 • Ukážeme si prostory MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží.
 • Seznámíme děti s pravidly bezpečného chování při pobytu v MŠ a na zahradě.
 • Budeme si povídat o prázdninách a o tom co zajímavého jsme o prázdninách zažili.
 • Naučíme se rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny.
 • Uděláme si jablečný dezert.

ŘÍJEN

 • Budeme si povídat o čtvero ročních období. Řekneme si jejich typické znaky. Vysvětlíme si rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy. Naučíme se názvy nejznámějších z nich.
 • Zaměříme se na změny, které v přírodě nastávají s přicházejícím podzimem.
 • Nasbíráme si různé druhy přírodnin a vytvoříme si s z nich domečky pro skřítky.
 • Vyrobíme si světýlko na obecní akci "svíčkový pochod".
 • Povyprávíme si o tom, co děláme během dne, řekneme si rozdíly mezi dnem všedním a víkendovým. Naučíme se názvy jednotlivých dnů v týdnu.

LISTOPAD

 • V tomto měsíci podnikneme vycházky do přírody. Budeme si všímat změn v přírodě a jak se mění , a zvířátka se připravují na změnu.
 • Navštívíme místní knihovnu a budeme si vyprávět na téma kniha.
 • Seznámíme se s pranostikou o Sv. Martinovi.
 • Připravíme si pásmo básniček a písniček pro akci "rozsvěcení vánočního stromečku".
 • Připravíme se na čas adventu.
 • Vyrobíme si adventní svícen a kalendář.
 • Začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, Čerta a Anděla.


PROSINEC

 • Tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc.
 • Každý den budeme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři a vždy v pátek si zapálíme svíčku.
 • V MŠ si uspořádáme rej čertíků, Mikulášů a andílků. Budeme se těšit na příchod Mikuláše s nadílkou.
 • Ozdobíme si vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Upečeme si vánoční cukroví.
 • Budeme poslouchat a naučíme se několik vánočních koled.
 • podnikneme dobrodružnou cestu za Ježíškem, navštívíme skanzen v Přerově nad Labem, kde e dozvíme něco o historii vánočních tradic a zvyků.

LEDEN