Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září mezi sebou přivítáme nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v MŠ líbilo
 • naučíme se jména a značky kamarádů
 • ukážeme si prostory MŠ a seznámíme se s pravidly bezpečnosti
 • budeme si povídat o tom, co jsme zažili o prázdninách
 • naučíme se rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny a některé si ochutnáme
 • upečeme si švestkový koláč a na zahradě MŠ si opečeme brambory
 • naučíme se nové básničky a písničky

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si budeme povídat o čtvero ročních obdobích a řekneme si jejich typické znaky
 • naučíme se pojmenovávat znaky a plody podzimu
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin, listí a vyrobíme si z nich draka PODZIMÁČKA
 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě
 • budeme si povídat na téma "Kniha" a navštívíme knihovnu v Brandýse nad Labem


LISTOPAD

 • v tomto měsíci se zaměříme na pozorování změn v přírodě a na to, jak se příroda i zvířátka připravují na zimu
 • navštívíme knihovnu v Brandýse nad Labem a budeme si povídat o tématu "KNIHA"
 • seznámíme se s pranostikou o svatém Martinovi
 • budeme si povídat o ekologii - o třídění a zpracování odpadu
 • naučíme se básničky a písničky na akci " Rozsvícení vánočního stromečku"
 • připravíme se na čas adventu, vyrobíme si adventní svícen a kalendář
 • budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla

 PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o Adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři a vždy v pátek si zapálíme svíčku
 • uspořádáme si Mikulášský rej 
 • ozdobíme si vánoční stromeček vyrobenými ozdobami a upečeme si cukroví
 • naučíme se koledy a básničky a předneseme je na vánoční besídce rodičům 
 • navštívíme Skanzen v Přerově nad Labem, kde se dozvíme něco o historii vánočních tradic a zvyků

LEDEN 2024

 • na začátku měsíce si zavzpomínáme na Vánoce a povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • budeme si vyprávět o tom, co děláme během dne, řekneme si, co je všední den a co víkend a naučíme se vyjmenovat dny v týdnu
 • budeme poznávat nejznámější zvířata žijící v našich lesích, řekneme si, jak jim můžeme pomáhat v zimě, vyrobíme si krmítko pro ptáčky a podnikneme cestu ke krmelci
 • budeme si povídat o hudebních nástrojích a některé se naučíme pojmenovat a poznávat podle zvuku
 • připravíme se na blížící se karneval

ÚNOR

 • začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej, svojí třídu si vyzdobíme karnevalovými motivy
 • budeme si povídat o zimních sportech
 • seznámíme se blíže s Českou republikou, povíme si některé zajímavosti o naší "modré planetě", prozkoumáme vesmír a sluneční soustavu
 • k daným tématům se naučíme nové básničky a písničky

BŘEZEN

 • v tomto měsíci se společně rozloučíme s chladnou zimou a přivítáme jaro, na vycházkách po okolí budeme pozorovat změny v přírodě, hledat a pojmenovávat první jarní květiny a všímat si nově narozených mláďat
 • pojedeme se podívat za zvířátky do eko koutku v Radonicích
 • příchod jara  oslavíme a  společně vyzdobíme třídu jarními motivy, začneme se připravovat na svátky jara - Velikonoce
 • vyhlásíme si soutěž pro rodiče s dětmi ve výrobě velikonoční dekorace
 • vysejeme si osení, vyrobíme velikonoční ozdoby a nazdobíme kraslice 
 • společně si upečeme velikonočního beránka

DUBEN

 • tento měsíc se budeme těšit z přicházejícího jara a na vycházkách budeme pozorovat probouzející se přírodu
 • protože je duben měsícem bezpečnosti, budeme se věnovat dopravě a pravidlům silničního provozu, seznámíme se s jednotlivými částmi těla, funkcí vnitřních orgánů a lidskými smysly
 • navštíví nás dentální hygienistka
 • připravíme se na pálení čarodějnic a poslední den si uspořádáme čarodějnický rej