Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září mezi sebou přivítáme nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v MŠ líbilo
 • naučíme se jména a značky kamarádů
 • ukážeme si prostory MŠ a seznámíme se s pravidly bezpečnosti
 • budeme si povídat o tom, co jsme zažili o prázdninách
 • naučíme se rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny a některé si ochutnáme
 • upečeme si dýňové muffiny a na zahradě MŠ si opečeme jablíčka
 • naučíme se nové básničky a písničky

ŘÍJEN

 • řekneme si, jaká máme roční období a jejich typické znaky
 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s nadcházejícím podzimem
 • z nasbíraných přírodnin si vyrobíme pěkné výrobky
 • připravíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • povyprávíme si, co děláme celý den, naučíme se názvy dní v týdnu
 • naučíme se nové básničky a písničky

LISTOPAD

 • v tomto měsíci se s dětmi zaměříme na změny v podzimní přírodě (zkracování dne, jinovatka)
 • seznámíme se s pranostikou Sv. Martina
 • na konci měsíce se začneme připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla
 • naučíme se básničky a písničky na obecní akci "Rozsvícení vánočního stromečku" 

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • každý den splníme úkol z adventního kalendáře, vždy v pátek si zapálíme svíčku na adventním svícnu
 • v MŠ si uspořádáme "Čertovský rej" a navštíví nás také Mikuláš
 • ozdobíme si vánoční stromek, upečeme si vánoční cukroví
 •  naučíme se nové básničky a písničky