Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září mezi sebou přivítáme nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v MŠ líbilo
 • naučíme se jména a značky kamarádů
 • ukážeme si prostory MŠ a seznámíme se s pravidly bezpečnosti
 • budeme si povídat o tom, co jsme zažili o prázdninách
 • naučíme se rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny a některé si ochutnáme
 • upečeme si švestkový koláč a na zahradě MŠ si opečeme brambory
 • naučíme se nové básničky a písničky

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si budeme povídat o čtvero ročních obdobích a řekneme si jejich typické znaky
 • naučíme se pojmenovávat znaky a plody podzimu
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin, listí a vyrobíme si z nich draka PODZIMÁČKA
 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě
 • budeme si povídat na téma "Kniha" a navštívíme knihovnu v Brandýse nad Labem


LISTOPAD

 • v tomto měsíci se zaměříme na pozorování změn v přírodě a na to, jak se příroda i zvířátka připravují na zimu
 • navštívíme knihovnu v Brandýse nad Labem a budeme si povídat o tématu "KNIHA"
 • seznámíme se s pranostikou o svatém Martinovi
 • budeme si povídat o ekologii - o třídění a zpracování odpadu
 • naučíme se básničky a písničky na akci " Rozsvícení vánočního stromečku"
 • připravíme se na čas adventu, vyrobíme si adventní svícen a kalendář
 • budeme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla

 PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o Adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři a vždy v pátek si zapálíme svíčku
 • uspořádáme si Mikulášský rej 
 • ozdobíme si vánoční stromeček vyrobenými ozdobami a upečeme si cukroví
 • naučíme se koledy a básničky a předneseme je na vánoční besídce rodičům 
 • navštívíme Skanzen v Přerově nad Labem, kde se dozvíme něco o historii vánočních tradic a zvyků