Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • Přivítáme mezi sebou nové kamarády a budeme jim pomáhat, aby se jim v naší školce líbilo.
 • Procvičíme si své značky i značky kamarádů.
 • Ukážeme si prostory MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží.
 • Seznámíme děti s pravidly bezpečného chování při pobytu v MŠ a na zahradě.
 • Budeme si povídat o prázdninách a o tom co zajímavého jsme o prázdninách zažili.
 • Naučíme se rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny.
 • Uděláme si jablečný dezert.

ŘÍJEN

 • Budeme si povídat o čtvero ročních období. Řekneme si jejich typické znaky. Vysvětlíme si rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy. Naučíme se názvy nejznámějších z nich.
 • Zaměříme se na změny, které v přírodě nastávají s přicházejícím podzimem.
 • Nasbíráme si různé druhy přírodnin a vytvoříme si s z nich domečky pro skřítky.
 • Vyrobíme si světýlko na obecní akci "svíčkový pochod".
 • Povyprávíme si o tom, co děláme během dne, řekneme si rozdíly mezi dnem všedním a víkendovým. Naučíme se názvy jednotlivých dnů v týdnu.

LISTOPAD

 • V tomto měsíci podnikneme vycházky do přírody. Budeme si všímat změn v přírodě a jak se mění , a zvířátka se připravují na změnu.
 • Navštívíme místní knihovnu a budeme si vyprávět na téma kniha.
 • Seznámíme se s pranostikou o Sv. Martinovi.
 • Připravíme si pásmo básniček a písniček pro akci "rozsvěcení vánočního stromečku".
 • Připravíme se na čas adventu.
 • Vyrobíme si adventní svícen a kalendář.
 • Začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, Čerta a Anděla.


PROSINEC

 • Tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se se zvyky a tradicemi Vánoc.
 • Každý den budeme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři a vždy v pátek si zapálíme svíčku.
 • V MŠ si uspořádáme rej čertíků, Mikulášů a andílků. Budeme se těšit na příchod Mikuláše s nadílkou.
 • Ozdobíme si vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Upečeme si vánoční cukroví.
 • Budeme poslouchat a naučíme se několik vánočních koled.
 • podnikneme dobrodružnou cestu za Ježíškem, navštívíme skanzen v Přerově nad Labem, kde e dozvíme něco o historii vánočních tradic a zvyků.

LEDEN

 • Na začátku měsíce zavzpomínáme na Vánoce, budeme si vyprávět  o tom, co nám Ježíšek nadělil.
 • Naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků a zvířat žijících v lese. Zamyslíme se nad tím, jak jim v zimě můžeme pomoci. Vyrobíme si krmnou směs pro ptáčky.
 • Podnikneme cestu ke krmelci, budeme hledat zvířecí stopy a určovat komu patří.
 • Budeme se věnovat i tématu "Moje tělo". Seznámíme se s jednotlivými části těla, s funkcí vnitřních orgánů a lidskými smysly. Řekneme si něco o zdraví člověka.

ÚNOR

 • Začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej.
 • Nadále budeme pokračovat v tématu "moje tělo".
 • Povíme si o svém domově, o České republice i hlavním městě Praze.
 • Seznámíme se s Vesmírem i planetami Sluneční soustavy, zejména se zemí naší "modrou planetou".
 • Zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu.

BŘEZEN

 • Tento měsíc se rozloučíme se zimou a přivítáme se jaro.
 • Na vycházkách budeme společně pozorovat změny v přírodě, budeme si všímat prvních jarních květin a naučíme se je pojmenovat.
 • Budeme se věnovat tématu "domácí zvířata a jejich mláďata".
 • Seznámíme děti s nejznámějšími hudebními nástroji a zkusíme si na některé zahrát.
 • Začneme si povídat o dopravním značkách, dopravních prostředích a pravidlech silničního provozu.
 • Školku a třídu si vyzdobíme jarními motivy.

DUBEN

 • Na začátku tohoto měsíce navštívíme Divadlo Kouzel.
 • Oslavíme svátky jara - Velikonoce, upečeme si velikonočního beránka, společně si zasejeme osení a vyrobíme kraslice.
 • Duben je měsíc bezpečnosti, budeme se věnovat dopravě, zopakujeme si dopravní prostředky a seznámíme se s dopravními značkami. Budeme si povídat o IZS a jeho složkách.
 • Připravíme se na pálení čarodějnic. Převlékneme se do masek čarodějnic a čarodějů a uspořádáme si čarodějnický rej.

KVĚTEN

 • Tento měsíc si budeme povídat o své rodině, kdo je její součástí. Řekneme si jaké povolání vykonávají rodiče a jakému povolání bychom se chtěli věnovat až budeme dospělí.
 • Popřejeme mamince k svátku a vyrobíme pro ni malé překvapení.
 • Podnikneme výlet do ZOO v Praze.
 • Budeme se učit, která zvířata tam žijí a jak se jmenují.
 • Na konci měsíce navštívíme zámek v Brandýse nad Labem a zvířecí farmu, která je jeho součástí. Řekneme si něco o jeho historii.