Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

M A T E Ř S K Á     Š K O L A    Z Á P Y

Zápy 71, 250 61 , Zápy

                                                                                         Zápy 20.5.2024

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

                                                                 MŠ Zápy, konaného ve dnech 14. a 15.5. 2024

Přijaté děti:

                           1/2024                           

                           2/2024                           

3/2024

4/2024

5/2024

6/2024

7/2024

8/2024

9/2024

10/2024

11/2024

12/2024

13/2024

14/2024

15/2024

16/2024

17/2024