Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • V měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí.
 • Naučíme se jména svých kamarádů a svoji značku.
 • Seznámíme se s místnostmi naší MŠ, vysvětlíme si, k čem slouží.
 • Prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát.
 • Obeznámíme se s pravidly bezpečnosti, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat.
 • Budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina".
 • Upečeme si ovocné muffiny a na zahradě si opečeme brambory.

ŘÍJEN

 • V měsíci říjnu si budeme povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky.
 • Vyrobíme si draky podzimníčky z nasbíraných přírodnin a listí.
 • Na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem.
 • Vydlabeme a ozdobíme si dýni.
 • Naučíme se nové básničky a písničky k daným tématům.
 • Vyrobíme si světýlko pro obecní akci "svíčkový pochod".