Ze života třídy

ČERVEN

 • teto měsíc se rozloučíme se školním rokem a začneme se těšit na prázdniny
 • hned na začátku června společně oslavíme den dětí různými soutěžemi na zahradě MŠ
 • podnikneme dobrodružnou cestu plnou těžkých úkolů, na jejímž konci na nás možná bude čekat poklad
 • nezapomeneme připravit malé překvapení pro tatínky k jejich svátku
 • koncem měsíce uspořádáme na rozloučenou pro rodiče minibesídku

KVĚTEN

 • na konci měsíce se s dětmi budeme věnovat zvířátkům, která žijí v ZOO
 • zopakujeme si pravidla bezpečnosti a hygieny, jež budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se písničku a básničku na dané téma
 • na zahradě MŠ budeme rozvíjet u děti vlastní tvůrčí činnosti, obratnost, seznamovat s možnostmi tvoření z písku

BŘEZEN

 • v tomto měsíci se rozloučíme se zimou a oslavíme příchod jara
 • na vycházkách budeme společně pozorovat změny v přírodě a sledovat první jarní kytičky
 • budeme se věnovat tématu "Domácí zvířátka a jejich mláďátka"
 • seznámíme se s nejznámějšími hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • vyzdobíme si třídu i MŠ jarními motivy

ÚNOR

 • začátkem měsíce proběhne v MŠ karnevalový rej, seznámíme se s pojmy karneval a masopust
 • budeme se věnovat tématu "Můj dům - místo, kde žiji", povíme si více o České republice i o hlavním městě Praze
 • seznámíme se s vesmírem a planetami Sluneční soustavy
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • na začátku měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády
 • zavzpomínáme si na Vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků a lesních zvířat
 • zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme v zimě pomoci - vyrobíme si krmnou směs pro ptáčky, podnikneme cestu ke krmelci
 • budeme se věnovat tématu "Moje tělo", seznámíme se s jednotlivými částmi těla, s funkcí vnitřních orgánů a lidskými smysly

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu a seznámíme se se zvyky vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly připravené v adventním kalendáři, vždy v pátek si zapálíme novu svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si den "S čerty nejsou žerty" a možná nás navštíví i Mikuláš
 • upečeme si společně pracny
 • vyrobíme si ozdoby na vánoční stromeček
 • naučíme se nové básničky a písničky

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody, zaměříme se na pozorování změn v podzimní přírodě
 • navštívíme místní knihovnu, budeme si vyprávět na téma "Kniha"
 • seznámíme se s pranostikou Sv. Martina
 • připravíme si pásmo písniček a básniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"
 • začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla
 • pomalu se připravíme na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a věnec

ŘÍJEN

 • budeme si všímat změn v přírodě související s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin, vyrobíme si draka
 • budeme si povídat o čtvero ročních období
 • řekneme si rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, seznámíme děti s jejich názvy
 • naučíme se nové básničky a písničky

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme jablíčka
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny