Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • V měsíci září mezi sebou přivítáme nové kamarády a zaměříme se na jejich adaptaci.
 • Naučíme se jména svých kamarádů a svoji značku.
 • Ukážeme si prostory MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží.
 • Seznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování jež budeme při pobytu v MŠ dodržovat.
 • Na zahradě MŠ si opečeme jablíčka a společně si upečeme dýňové muffiny.

ŘIJEN

 • Na procházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem.
 • Nasbíráme různé druhy přírodnin a barevné podzimní listí a vyrobíme si z nich pěkné výrobky.
 • Vyrobíme si draka duháčka.
 • Budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky.
 • Vyrobíme si světýlko pro obecní akci "svíčkový pochod".
 • Naučíme se nové básničky a písničky k daným tématům.

LISTOPAD

 • V tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody a zaměříme se na pozorování změn v podzimní přírodě (zkracování dne, jinovatka, ranní mlhy).
 • Budeme si všímat, jak se příroda i zvířátka připravují na blížící se zimu.
 • Budeme si vyprávět na téma "kniha", ukážeme dětem kde sídlí místní knihovna.
 • Seznámíme se s pranostikou o sv. Martinovi.
 • Připravíme si pásmo písniček a básniček pro akci "Rozsvícení vánočního stromečku".
 • Začneme se těšit na návštěvu Mikuláše. čerta a anděla a pomalu se připravíme na čas adventu. vyrobíme si adventní kalendář a svícen.

LEDEN

 • Na začátku měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády.
 • Zavzpomínáme na Vánoce a povyprávíme si o tom, jaké dárečky nám přinesl Ježíšek.
 • Naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků a lesních zvířat. Zamyslíme se nad tím, jak jim v zimě můžeme pomoci. Vyrobíme krmnou směs pro ptáčky.
 • Budeme se věnovat i tématu "moje tělo". Seznámíme se s jednotlivými částmi lidského těla, s funkcí vnitřních orgánů a lidskými smysly. Řekneme si něco o zdraví člověka.

ÚNOR

 • Začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej.
 • Seznámíme se s pojmy karneval a masopust, třídu i MŠ si vyzdobíme karnevalovými ozdobami.
 • Budeme se věnovat tématu "můj dům - místo, kde žiji", povíme si více o České republice i o hlavním městě Praha.
 • Seznámíme se s Vesmírem i planetami Sluneční soustavy, zejména se Zemí, naší "modrou planetou".
 • Koncem měsíce se zaměříme na ochranu životního prostředí a třídění odpadu.

BŘEZEN

 • V tomto měsíci se rozloučíme se zimou a oslavíme příchod jara. Na vycházkách budeme společně pozorovat změny v přírodě, budeme si všímat prvních jarních květin i nově narozených mláďat.
 • Příchod jara oslavíme výzdobou školky jarními motivy.
 • Budeme se věnovat tématu "domácí zvířátka a jejich mláďátka". Připravíme se na svátky jara - Velikonoce. Vysejeme osení, vyrobíme velikonoční ozdoby a kraslice. Upečeme si velikonočního beránka.

DUBEN

 • Tento měsíc se budeme těšit z přicházejícího jara.
 • Na vycházkách budeme pozorovat probouzející se přírodu.
 • Seznámíme děti s nejznámějšími hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé z nich hrát.
 • Protože je duben měsícem bezpečnosti, budeme se věnovat dopravě a pravidlům silničního provozu. Zopakujeme si dopravní prostředky a seznámíme s dopravními značkami a jejich významem.
 • Budeme si povídat o IZS a jeho složkách.
 • Připravíme se na pálení čarodějnic.
 • Poslední den v měsíci se převlékneme do masek čarodějnic a čarodějů (masky si děti přinesou z domova), uspořádáme čarodějnický rej.

KVĚTEN

 • V tomto měsíci si budeme povídat o své mamince, rodině, kdo je její součástí, o rodinných vztazích.
 • Seznámíme se se zaměstnáním svých rodičů, odpovíme si na otázku "Čím bych chtěl být já?".
 • Popřejeme mamince k jejímu svátku a vyrobíme ji přáníčko a malý dárek.
 • Před výletem do ZOO v Liberci si budeme povídat o zvířátkách, která tam žijí, naučíme se je pojmenovat.
 • K daným tématům se naučíme básničky a písničky.

ČERVEN

 • Tento měsíc se rozloučíme se školním rokem a začneme se těšit na prázdniny.
 • Hned na začátku června společně oslavíme den dětí na zahradě MŠ.
 • Navštívíme zámek v Brandýse nad Labem prohlédneme si zámeckou zahradu a místní zvěřinec.
 • Na zahradě MŠ si užijeme krásné odpoledne, opečeme si buřtíky a jablíčka, a ti odvážnější mohou ve školce strávit "noc bez maminky".
 • Podnikneme výlet na zmrzlinu, spojený s jízdou vláčkem a vycházkou v přírodě.
 • Nezapomene připravit malé překvapení pro tatínky k jejich svátku.
 • Koncem měsíce uspořádáme na rozloučenou pro rodiče mini besídku.