Ze života třídy

KVĚTEN

 • tento měsíc jsme si pro děti připravili několik akcí a výletů
 • povíme si více o své rodině, řekneme si jaké povolání vykonávají naši rodiče a čím bychom chtěli být, až budeme dospělí
 •  popřejeme maminkám k svátku
 • podnikneme pěší výlet na zmrzlinu spojený s jízdou vláčkem a vycházkou v přírodě
 • před výletem do ZOO Praha si budeme vyprávět o zvířatech, která tam žijí
 • na konci měsíce si uspořádáme den dětí

DUBEN

 • tento měsíc si budeme těšit z přicházejícího jara
 • oslavíme velikonoce, svátky jara
 • zasejeme si společně osení, vyrobíme si kraslice a upečeme beránka
 • budeme se věnovat dopravě i pravidlům silničního provozu 
 • seznámíme se s dopravními prostředky a s dopravními značkami
 • budeme si povídat o IZS
 • připravíme se na pálení čarodějnic
 • naučíme se nové básničky a písničky

BŘEZEN

 • v tomto měsíci se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro
 • na vycházkách budeme společně pozorovat změny v přírodě, budeme si všímat prvních jarních květin, naučíme se je pojmenovat
 • seznámíme děti s hudebními nástroji, vyzkoušíme si na některé zahrát
 • budeme se věnovat tématu "Domácí zvířata a jejich mláďata"
 • naučíme se nové básničky a písničky

ÚNOR

 • začátkem měsíce se budeme věnovat tématu "Moje tělo"
 • začneme se připravovat na blížící se karneval, seznámíme se s pojmy karneval a masopust
 • popovídáme si o našem domově, o České republice i městě Praze
 • seznámíme se s vesmírem a Sluneční soustavou
 • zaměříme se na ochranu životního prostředí a třídění odpadu
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • na začátku měsíce zavzpomínáme na Vánoce
 • naučíme se poznat a pojmenovat různé druhy ptáků a zvířat žijících v lese
 • na vycházkách do přírody budeme hledat zvířecí stopy a určovat komu patří
 • vyrobíme si krmné směsi pro ptáčky
 • budeme se věnovat tématu "Moje tělo" 

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se zvyky Vánoc
 • každý den budeme plnit úkoly v adventním kalendáři, vždy v pátek si zapálíme novou svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si "čertoviny", možná nás navštíví Mikuláš
 • upečeme si vanilkové rohlíčky, ozdobíme si vánoční stromeček
 • naučíme se nové vánoční básničky a písničky

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody
 • zaměříme se na pozorování změn v přírodě - zkracování dne, jinovatka, mlhy
 • budeme si všímat, jak se příroda a zvířata připravují na zimu
 • navštívíme místní knihovnu, budeme si vyprávět na téma "KNIHA"
 • začneme se těšit na příchod Mikuláše, čerta a anděla
 • budeme se připravovat na čas adventu
 • naučíme se pásmo písniček a básniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

ŘÍJEN

 • v tomto měsíci si na vycházkách budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin a listí
 • vyrobíme si draky
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si typické znaky
 • vyrobíme si světýlko na obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové básničky a písničky

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme jablíčka
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny