Ze života třídy

ZÁŘÍ

  • V měsíci září mezi sebou přivítáme nové kamarády a zaměříme se na jejich adaptaci.
  • Naučíme se jména svých kamarádů a svoji značku.
  • Ukážeme si prostory MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží.
  • Seznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování jež budeme při pobytu v MŠ dodržovat.
  • Na zahradě MŠ si opečeme jablíčka a společně si upečeme dýňové muffiny.