Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • V měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí.
 • Naučíme se jména svých kamarádů a svoji značku.
 • Seznámíme se s místnostmi naší MŠ, vysvětlíme si, k čem slouží.
 • Prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát.
 • Obeznámíme se s pravidly bezpečnosti, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat.
 • Budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina".
 • Upečeme si ovocné muffiny a na zahradě si opečeme brambory.

ŘÍJEN

 • V měsíci říjnu si budeme povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky.
 • Vyrobíme si draky podzimníčky z nasbíraných přírodnin a listí.
 • Na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem.
 • Vydlabeme a ozdobíme si dýni.
 • Naučíme se nové básničky a písničky k daným tématům.
 • Vyrobíme si světýlko pro obecní akci "svíčkový pochod".

LISTOPAD

 • V tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody a zaměříme se na pozorování změn v přírodě.
 • Budeme si všímat, jak se příroda i zvířátka připravují na blížící se zimu.
 • Budeme si vyprávět na téma "kniha", navštívíme místní knihovnu.
 • Seznámíme se s pranostikou o "Sv. Martinovi".
 • Připravíme si pásmo písniček a básniček pro akci "rozsvěcení stromečku".
 • Začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla a pomalu se připravíme na čas adventu. Vyrobíme si adventní kalendář a svícen.

PROSINEC

 • Tento měsíc si budeme povídat o adventu a seznámíme se zvyky Vánoc.
 • Každý den splníme úkol z adventního kalendáře a vždy v pátek zapálíme svíčku na adventním svícnu.
 • Uspořádáme si "mikulášský rej" a možná nás navštíví i Mikuláš.
 • Upečeme si pracny a společně je ochutnáme.
 • Vánočními ozdobami které vyrobíme, si ozdobíme vánoční stromek, třídu i školku.
 • Naučíme se nové básničky a vánoční koledy.

LEDEN

 • Na začátku měsíce zavzpomínáme na Vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl.
 • Naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáčků a zvířat v žijících v lese, zamyslíme se nad tím, jak jim můžeme v zimě pomoci. 
 • Budeme si povídat na téma "kniha". Navštívíme knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem.
 • Naučíme se nové básničky a písničky. Vyzdobíme si třídu i MŠ zimními motivy.

ÚNOR

 • Začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej. Vyzdobíme si třídu veselými motivy, v den karnevalu si zasoutěžíme a zahrajeme si různé hry.
 • Budeme se věnovat tématu "každý je doma, tam kde bydlí". Povíme si více o České republice i hlavním městě Praze.
 • Seznámíme se se zemí, naší "modrou planetou". Skřítek Třídílek nás naučí chránit životní prostředí a třídit odpad.
 • Budeme si povídat o tom, co si oblékáme, zaměříme se především na sebeobsluhu dětí u převlékání (správný postup, samostatnost, rychlost).

BŘEZEN

 • V tomto měsíci se rozloučíme se zimou a oslavíme příchod jara. Na vycházkách budeme společně pozorovat změny v přírodě, všimneme si prvních jarních květin i nově narozených mláďat.
 • Příchod jara oslavíme výzdobou školky a třídy jarními motivy.
 • Budeme se v tématu "Dvůr je plný zvířátek" věnovat domácím zvířatům a jejich mláďatům.
 • Pojmenujeme si nejznámější hudební nástroje.
 • Koncem měsíce nás čeká seznámení s dopravními prostředky "Pozor! Svítí červená, co to asi znamená?"

DUBEN

 • Tento měsíc se budeme těšit z přicházejícího jara, na vycházkách budeme společně pozorovat probouzející se přírodu.
 • Seznámíme se s jednotlivými složkami IZS.
 • Připravíme se na svátky jara - Velikonoce.
 • Vysejeme osení, vyrobíme velikonoční ozdoby a kraslice.
 • Vyhlásíme výsledky soutěže ve výrobě velikonoční dekorace.
 • Poslední den v měsíci se převlékneme do masek čarodějnic a čarodějů a uspořádáme čarodějnický rej.

KVĚTEN

 • V tomto měsíci si budeme povídat o své mamince, rodině, kdo je její součástí, o rodinných vztazích.
 • Seznámím se se zaměstnáním svých rodičů. Odpovíme si na otázku "Čím bych chtěl být já?".
 • Popřejeme mamince k jejímu svátku a vyrobíme jí přáníčko a malý dáreček.
 • Před výletem do ZOO v Praze si budeme povídat o zvířátkách, která tam žijí, naučíme se j pojmenovat.
 • K daným tématům se naučíme básničky a písničky.