Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí
 • seznámíme se s novými kamarády a jejich jmény, naučíme se rozpoznat svoji značku 
 • ukážeme si místnosti v naší MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží
 • prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát
 • obeznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat
 • budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina"

ŘÍJEN

 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin a barevné listí, vyrobíme si ježka Podzimáčka
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové písničky a básničky