Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí
 • seznámíme se s novými kamarády a jejich jmény, naučíme se rozpoznat svoji značku 
 • ukážeme si místnosti v naší MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží
 • prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát
 • obeznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat
 • budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina"


ŘÍJEN

 • v měsíci říjnu si budeme povídat o čtvero ročních obdobích a řekneme si jejich typické znaky
 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem, naučíme se základní stromy a jejich plody
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin a společně si z nich něco vyrobíme
 • budeme si povídat o režimu dne a co děláme celý den
 • naučíme se básničky a písničky k daným tématům


LISTOPAD

 • v tomto měsíci se zaměříme na pozorování změn v podzimní přírodě, všimneme si, jak se příroda i zvířátka připravují na zimu
 • budeme si vyprávět na téma "kniha", prohlédneme si naše oblíbené knížky,  přečteme si spoustu pohádek a navštívíme místní knihovnu
 • budeme se věnovat tématu "co si oblékáme" a seznámíme děti se správným tříděním odpadu
 • vysvětlíme si pranostiku o " sv. Martinovi" 
 • pomalu se začneme připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • naučíme se básničku a koledu na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu a seznámíme se se zvyky Vánoc
 • každý den splníme úkol z adventního kalendáře a vždy v pátek zapálíme svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si Mikulášský rej a možná nás navštíví i Mikuláš
 • upečeme si perníčky a společně je ochutnáme
 • vyrobíme si vánoční ozdoby, které budou zdobit náš stromeček a naší třídu
 • naučíme se básničky a písničky na besídku

LEDEN 2024

 • začátkem měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády a pomůžeme jim s adaptací
 • zavzpomínáme na Vánoce a povyprávíme si o tom, jaké dárečky nám přinesl Ježíšek
 • seznámíme se s nejznámějšími druhy ptáků a lesních zvířat, povíme si, jak jim můžeme v zimě pomoci, vyrobíme krmnou směs pro ptáčky a podnikneme cestu ke krmelci
 • na vycházkách do přírody budeme hledat zvířecí stopy a pozorovat ptáčky na krmítku
 • budeme si také vyprávět o zimních sportech

ÚNOR

 • začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej,  při kterém si společně užijeme dopoledne plné zábavy a her
 • seznámíme se s jednotlivými částmi lidského těla, s lidskými smysly a orgány
 • povíme si o svém domově - místě, kde žiji
 • budeme se věnovat tématu vesmír - planety sluneční soustavy
 • budeme si všímat barev kolem nás a procvičovat jejich název

BŘEZEN

 • v tomto měsíci se rozloučíme se zimou a oslavíme příchod jara
 • na vycházkách budeme společně pozorovat změny v přírodě, budeme si všímat prvních jarních květin i nově narozených zvířat
 • příchod jara oslavíme výzdobou školky jarními motivy
 • budeme se věnovat tématu "DOMÁCÍ ZVÍŘATA" a pojedeme se podívat do Eko koutku do Radonic
 • připravíme se na svátky jara - Velikonoce, vysejeme osení, vyrobíme velikonoční ozdoby a kraslice

DUBEN

 • tento měsíc se budeme těšit z přicházejícího jara a na vycházkách budeme pozorovat probouzející se přírodu
 • budeme si vyprávět o tom, jak jsme prožili velikonoční svátky
 • protože je duben měsícem bezpečnosti, budeme se věnovat dopravě a pravidlům silničního provozu, zopakujeme si dopravní prostředky
 • budeme si povídat o IZS  a jeho složkách
 • dozvíme se, jak se správně starat o naše zoubky 
 • ukážeme si první jarní kytičky a naučíme se je poznávat, připomeneme si typické znaky jara
 • koncem měsíce se připravíme na pálení čarodějnic  a uspořádáme si čarodějnický rej

KVĚTEN

 • v tomto měsíci si budeme povídat o své mamince, rodině a kdo je její součástí
 • seznámíme se se zaměstnáním svých rodičů, odpovíme si na otázku " Čím bych chtěl být já?"
 • popřejeme mamince k jejímu svátku, vyrobíme jí přáníčko a dáreček
 • seznámíme se s nejbližším městem Brandýsem nad Labem a prohlédneme si místní zámek
 • před výletem do ZOO v Praze si budeme povídat o zvířátkách, která tam žijí a naučíme se je pojmenovat

ČERVEN 

 • tento měsíc se rozloučíme se školním rokem a začneme se těšit na prázdniny
 • budeme si povídat o zvířatech, která žijí v trávě a v ZOO
 • na zahradě MŠ si užijeme krásné odpoledne, opečeme si buřtíky a ti odvážnější mohou ve školce strávit "noc bez maminky"
 • uspořádáme si sportovní odpoledne pro tatínky
 • podnikneme výlet na zmrzlinu spojený s jízdou autobusem i vláčkem a vycházkou v přírodě
 • předposlední týden si uspořádáme závěrečnou besídku pro rodiče