Ze života třídy

ZÁŘÍ

  • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí a zavzpomínáme na prázdniny
  • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
  • pohrajeme si na zahradě MŠ
  • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
  • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
  • naučíme se nové básničky a písničky
  • na zahradě MŠ si opečeme jablíčka
  • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny