Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • V měsíci září mezi sebou přivítáme nové kamarády a zaměříme se na jejich adaptaci.
 • Naučíme se jména svých kamarádů a svoji značku.
 • Ukážeme si prostory MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží.
 • Seznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování jež budeme při pobytu v MŠ dodržovat.
 • Na zahradě MŠ si opečeme jablíčka a společně si upečeme dýňové muffiny.

ŘIJEN

 • Na procházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem.
 • Nasbíráme různé druhy přírodnin a barevné podzimní listí a vyrobíme si z nich pěkné výrobky.
 • Vyrobíme si draka duháčka.
 • Budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky.
 • Vyrobíme si světýlko pro obecní akci "svíčkový pochod".
 • Naučíme se nové básničky a písničky k daným tématům.

LISTOPAD

 • V tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody a zaměříme se na pozorování změn v podzimní přírodě (zkracování dne, jinovatka, ranní mlhy).
 • Budeme si všímat, jak se příroda i zvířátka připravují na blížící se zimu.
 • Budeme si vyprávět na téma "kniha", ukážeme dětem kde sídlí místní knihovna.
 • Seznámíme se s pranostikou o sv. Martinovi.
 • Připravíme si pásmo písniček a básniček pro akci "Rozsvícení vánočního stromečku".
 • Začneme se těšit na návštěvu Mikuláše. čerta a anděla a pomalu se připravíme na čas adventu. vyrobíme si adventní kalendář a svícen.

LEDEN

 • Na začátku měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády.
 • Zavzpomínáme na Vánoce a povyprávíme si o tom, jaké dárečky nám přinesl Ježíšek.
 • Naučíme se poznat a pojmenovat nejznámější druhy ptáků a lesních zvířat. Zamyslíme se nad tím, jak jim v zimě můžeme pomoci. Vyrobíme krmnou směs pro ptáčky.
 • Budeme se věnovat i tématu "moje tělo". Seznámíme se s jednotlivými částmi lidského těla, s funkcí vnitřních orgánů a lidskými smysly. Řekneme si něco o zdraví člověka.

ÚNOR

 • Začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej.
 • Seznámíme se s pojmy karneval a masopust, třídu i MŠ si vyzdobíme karnevalovými ozdobami.
 • Budeme se věnovat tématu "můj dům - místo, kde žiji", povíme si více o České republice i o hlavním městě Praha.
 • Seznámíme se s Vesmírem i planetami Sluneční soustavy, zejména se Zemí, naší "modrou planetou".
 • Koncem měsíce se zaměříme na ochranu životního prostředí a třídění odpadu.