Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí
 • seznámíme se s novými kamarády a jejich jmény, naučíme se rozpoznat svoji značku 
 • ukážeme si místnosti v naší MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží
 • prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát
 • obeznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat
 • budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina"

ŘÍJEN

 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin a barevné listí, vyrobíme si ježka Podzimáčka
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové písničky a básničky

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody, zaměříme se na pozorování změn v podzimní přírodě
 • budeme si vyprávět na téma "Do pohádky a zase zpátky", navštívíme místní knihovnu
 • seznámíme se s pranostikou Sv. Martina
 • pomalu se začneme připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla
 • naučíme se básničky a písničky na obecní akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se se zvyky Vánoc
 • každý den si splníme úkol z adventního kalendáře, vždy v pátek si zapálíme svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si "Čertovský rej", možná nás navštíví i Mikuláš
 • upečeme si rohlíčky, vyrobíme si ozdoby na vánoční stromeček
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • začátkem měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády a pomůžeme jim s adaptací
 • zavzpomínáme na Vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • seznámíme se s nejznámějšími druhy ptáků a lesních zvířat, povíme si, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • vyrobíme si krmnou směs pro ptáčky, podnikneme cestu ke krmelci
 • naučíme se nové básničky a písničky