Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí
 • seznámíme se s novými kamarády a jejich jmény, naučíme se rozpoznat svoji značku 
 • ukážeme si místnosti v naší MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží
 • prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát
 • obeznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat
 • budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina"


ŘÍJEN

 • v měsíci říjnu si budeme povídat o čtvero ročních obdobích a řekneme si jejich typické znaky
 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem, naučíme se základní stromy a jejich plody
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin a společně si z nich něco vyrobíme
 • budeme si povídat o režimu dne a co děláme celý den
 • naučíme se básničky a písničky k daným tématům


LISTOPAD

 • v tomto měsíci se zaměříme na pozorování změn v podzimní přírodě, všimneme si, jak se příroda i zvířátka připravují na zimu
 • budeme si vyprávět na téma "kniha", prohlédneme si naše oblíbené knížky,  přečteme si spoustu pohádek a navštívíme místní knihovnu
 • budeme se věnovat tématu "co si oblékáme" a seznámíme děti se správným tříděním odpadu
 • vysvětlíme si pranostiku o " sv. Martinovi" 
 • pomalu se začneme připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • naučíme se básničku a koledu na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

 PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu a seznámíme se se zvyky Vánoc
 • každý den splníme úkol z adventního kalendáře a vždy v pátek zapálíme svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si Mikulášský rej a možná nás navštíví i Mikuláš
 • upečeme si perníčky a společně je ochutnáme
 • vyrobíme si vánoční ozdoby, které budou zdobit náš stromeček a naší třídu
 • naučíme se básničky a písničky na besídku