Ze života třídy

ZÁŘÍ

 • v měsíci září se zaměříme na adaptaci dětí
 • seznámíme se s novými kamarády a jejich jmény, naučíme se rozpoznat svoji značku 
 • ukážeme si místnosti v naší MŠ, vysvětlíme si k čemu slouží
 • prohlédneme si zahradu, kde si budeme hrát
 • obeznámíme se s pravidly bezpečnosti a chování, jež budeme při pobytu v MŠ i na zahradě dodržovat
 • budeme se věnovat tématům "ovoce" a "zelenina"

ŘÍJEN

 • na vycházkách si budeme všímat změn v přírodě souvisejících s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme si různé druhy přírodnin a barevné listí, vyrobíme si ježka Podzimáčka
 • budeme si povídat o čtvero ročních obdobích, řekneme si jejich typické znaky
 • vyrobíme si světýlko pro obecní akci "Svíčkový pochod"
 • naučíme se nové písničky a básničky

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody, zaměříme se na pozorování změn v podzimní přírodě
 • budeme si vyprávět na téma "Do pohádky a zase zpátky", navštívíme místní knihovnu
 • seznámíme se s pranostikou Sv. Martina
 • pomalu se začneme připravovat na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a svícen
 • začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla
 • naučíme se básničky a písničky na obecní akci "Rozsvícení vánočního stromečku"

PROSINEC

 • tento měsíc si budeme povídat o adventu, seznámíme se se zvyky Vánoc
 • každý den si splníme úkol z adventního kalendáře, vždy v pátek si zapálíme svíčku na adventním svícnu
 • uspořádáme si "Čertovský rej", možná nás navštíví i Mikuláš
 • upečeme si rohlíčky, vyrobíme si ozdoby na vánoční stromeček
 • naučíme se nové básničky a písničky

LEDEN

 • začátkem měsíce mezi sebou přivítáme nové kamarády a pomůžeme jim s adaptací
 • zavzpomínáme na Vánoce, povíme si, co nám Ježíšek přinesl
 • seznámíme se s nejznámějšími druhy ptáků a lesních zvířat, povíme si, jak jim můžeme v zimě pomoci
 • vyrobíme si krmnou směs pro ptáčky, podnikneme cestu ke krmelci
 • naučíme se nové básničky a písničky

ÚNOR

 • začátkem měsíce proběhne v naší MŠ karnevalový rej
 • budeme se věnovat tématu "Moje tělo", seznámíme se s částmi lidského těla a lidskými smyly
 • povíme si o tom, co si oblékáme, zaměříme se na sebeobsluhu dětí u převlékání
 • povíme si o svém domově, České republice a hlavním městě Praze
 • skřítek Třídílek nás naučí chránit životní prostředí a třídit odpad
 • naučíme se nové básničky a písničky

BŘEZEN

 • v tomto měsíci se rozloučíme s chladnou zimou a přivítáme jaro
 • na vycházkách po okolí budeme pozorovat změny přírody a hledat první jarní kytičky
 • seznámíme se s domácími zvířátky a jejich mláďaty
 • oslavíme příchod jara, vyzdobíme si třídu jarními motivy
 • naučíme se nové básničky a písničky

DUBEN

 • oslavíme Velikonoce, zasejeme společně osení, vyrobíme si kraslice a upečeme beránka
 • budeme se věnovat dopravě a pravidlům silničního provozu, zopakujeme si dopravní prostředky
 • budeme si povídat o IZS a jeho složkách
 • připravíme se na pálení čarodějnic, uspořádáme si čarodějnický rej
 • naučíme se nové básničky a písničky