Ze života třídy

LISTOPAD

 • v tomto měsíci budeme podnikat vycházky do přírody, zaměříme se na pozorování změn v podzimní přírodě
 • navštívíme místní knihovnu, budeme si vyprávět na téma "Kniha"
 • seznámíme se s pranostikou Sv. Martina
 • připravíme si pásmo písniček a básniček na akci "Rozsvícení vánočního stromečku"
 • začneme se těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla
 • pomalu se připravíme na čas adventu, vyrobíme si adventní kalendář a věnec

ŘÍJEN

 • budeme si všímat změn v přírodě související s přicházejícím podzimem
 • nasbíráme různé druhy přírodnin, vyrobíme si draka
 • budeme si povídat o čtvero ročních období
 • řekneme si rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, seznámíme děti s jejich názvy
 • naučíme se nové básničky a písničky

ZÁŘÍ

 • v tomto prvním měsíci se zaměříme na adaptaci nových dětí a zavzpomínáme na prázdniny
 • seznámíme se s jednotlivými místnostmi MŠ
 • pohrajeme si na zahradě MŠ
 • povíme si pravidla bezpečnosti, které budeme při pobytu v MŠ dodržovat
 • naučíme se poznávat svoji značku a značku svých kamarádů
 • naučíme se nové básničky a písničky
 • na zahradě MŠ si opečeme jablíčka
 • ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny