Písničky

Písničky

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

Když si hračky roztahám,

na místo je zase dám,

hračky se pak usmívají,

když pořádek kolem mají.

Jaro, léto, podzim, zima (CD - Zpívejme si, zpívejme)

Jaro, léto, podzim, zima - to je celý rok.
Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto,podzim po létu.
A než-li se nadějeme, zima už je tu.

Když je jaro v plné kráse, když má zelenou.
Na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A než-li se nadějeme, zima už je tu.

Když se hlásí horké léto, rostou jahody.
Sejdeme se jednou spolu někde u vody.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A nežli se nadějeme, zima už je tu.

Na podzim když padá listí z lip a javorů.
Páni draci koukají se lidem do dvorů.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A nežli se nadějeme, zima už je tu.

A když je tu bílá zima, už jsme na konci.
Chcete-li tak na shledanou někde na kopci.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A nežli se nadějeme, zima už je tu.

KOULELO SE, KOULELO

Koulelo se, koulelo,

červené jablíčko,

komu ty se dostaneš,

má zlatá Ančičko.

Koulely se, koulely,

dvě naproti sobě,

komu ty se dostaneš,

než Jeníčku tobě.

ŠLA NANYNKA DO ZELÍ

Šla Nanynka do zelí,

do zelí, do zelí,

natrhala lupení lupeníčka.

Přišel na ní Pepíček,

rozšlapal ji košíček.

Ty ty ty! Ty ty ty!

Ty to budeš platiti!

Já to platit nebudu,

nebudu, nebudu,

radši se dám na vojnu, na vojničku.

Na vojnu se nedávej,

truc rodičům nedělej!

Udělám, udělám,

na vojnu se stejně dám!

PÍSNIČKA O MELUZÍNĚ (CD - Zpívejme si, zpívejme)

Sedla si k nám do komína 

smutná paní Meluzína, 

naříká a běduje

 na zimu si stěžuje,

naříká a běduje 

na zimu si stěžuje. 


My jí dobře poradíme, 

dávno už to přece víme, 

že se zimou netřes, 

ten kdo běhá po lese.

že se zimou netřes,

ten kdo běhá po lese.


A tak paní Meluzína,

odfičela už z komína,

že teď pohyb miluje,

v lese, tam si libuje,

že teď pohyb miluje,

v lese, tam si libuje.

Hlava, ramena, kolena, palce

Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.

Ouky kouky

Dáme levou ruku sem 

dáme levou ruku tam 

sem tam sem a tak s ní zatřesem, 

tancuj ouky kouky pěkně dokola, 

každý z nás zavolá: 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

oči uši pusa ou ou ou. 

Dáme pravou ruku sem 

dáme pravou ruku tam 

sem tam sem a tak s ní zatřesem,

tancuj ouky kouky pěkně dokola, 

každý z nás zavolá: 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

oči uši pusa ou ou ou. 

Dáme levou nohu sem 

dáme levou nohu tam 

sem tam sem a tak s ní zatřesem, 

tancuj ouky kouky pěkně dokola, 

každý z nás zavolá: 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

oči uši pusa ou ou ou. 

Dej pravou nohu sem 

dáme pravou nohu tam 

sem tam sem a tak s ní zatřesem, 

tancuj ouky kouky pěkně dokola, 

každý z nás zavolá: 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

oči uši pusa ou ou ou. 

Dáme celé tělo sem 

dáme celé tělo tam

sem tam sem a tak s ním zatřesem, 

tancuj ouky kouky pěkně dokola, 

každý z nás zavolá: 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

óóóóó ouky kouky kouky 

oči uši pusa ou ou ou.


Já jsem muzikant

1. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na housličky.

Jak se na ně hraje?

Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky.

Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky.

2. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na basičku.

Jak se na ni hraje?

Stála basa u primasa, za kamnama stála,

jak primaska zatopila, basa sama hrála.

3. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na trumpetu.

Jak se na ni hraje?

Já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta.

Já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta.

4. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na bubínek.

Jak se na něj hraje?

Bumtarata, bumtarata, bumtarata bubínek.

Bumtarata, bumtarata, bumtarata bubínek.  

Třídíme odpad (melodie Prší, prší)

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

/:Modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená.:/

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci.

/:Papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice.:/

Prší, prší jen se leje,

popelář se na nás směje.

/:Rychle z auta vyleze,

odpadky nám vyveze.:/

Pásmo vánočních koled na obecní akci "Rozsvěcení vánočního stromečku"

MY TŘI KRÁLOVÉ

My tři králové jdeme k vám,

štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

 my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,

 do Betléma mysl naše.

Co ty černej, stojíš vzadu, 

vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju 

a nový rok Vám vinšuju.

A my taky vystupujem 

a nový rok vám vinšujem.

Na tý louce zelený

Na tý louce zelený, 

pasou se tam jeleni, 

 pase je tam mysliveček 

v kamizolce zelený, zelený, 

 pase je tam mysliveček 

v kamizolce zelený.

Počkej na mě, má milá, 

zastřelím ti jelena, 

 aby se ti zalíbila 

kamizolka zelená, zelená, 

 aby se ti zalíbila 

kamizolka zelená.

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ
To je zlaté posvícení,
to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso,
k to u kousek pečeně.

Na tom pražskym mostě
Na tom pražskym mostě,
konvalinka roste.
Žádnej ji tam nezalejvá,
ona sama roste,
žádnej ji tam nezalejvá,
ona sama roste.
Až já tudy půjdu,
zalejvat ji budu,
Ona se mi zazelená,
já ji trhat budu,
ona se mi zazélená,
já ji trhat budu. 

 Huboval vrabčák
Huboval vrabčák na zimu,
že nemá postel a peřinu.
Studí mě nohy,
zebe mě nos.
Protože skáču,
přes zimu bos. 

Když jsem já sloužil

1. sloka

Když jsem já sloužil to první léto,

vysloužil jsem si kuřátko za to.

A to kuře krákoře běhá po dvoře,

má panenka pláče doma v komoře.

2. sloka

Když jsem já sloužil to druhé léto,

vysloužil jsem si kachničku za to.

A ta kachna jako machna

a to kuře krákoře běhá po dvoře,

má panenka pláče doma v komoře.

3. sloka

...husičku za to. A ta husa chodí bosa...

4. sloka

...vepříka za to. A ten vepř jako pepř...

5. sloka

...telátko za to. A to tele hubou mele...

6. sloka

...kravičku za to. A ta kráva mléko dává...

7. sloka

...volečka za to. A ten vůl jako kůl...

8. sloka

...botičky za to. A ty boty do roboty...

9. sloka

Když jsem já sloužil poslední léto,

vysloužil jsem si děvčátko za to.

...

a to kuře krákoře běhá po dvoře,

má panenka skáče se mnou v komoře.

Já mám koně, vraný koně

Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí
Já mám koně vraný koně to jsou koně mí
Když já jim dám ovsa oni skáčou hopsa
Já mám koně, já mám koně, to jsou koně mí
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí
Já mám koně vraný koně to jsou koně mí
Když já jim dám obroku oni skáčou do skoku
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí
Já mám koně vraný koně to jsou koně mí
Když já jim dám jetele oni skáčou vesele
Já mám koně, vraný koně to jsou koně mí

Skákal pes

Skákal pes,
přes oves,
přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš,
co děláš,
žes tak vesel stále.
Řek bych vám,
nevím sám,
hop a skákal dále.

Kočka leze dírou

Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,

Nebude-li pršet nezmoknem.

A když bude pršet zmokneme, zmokneme,

na sluníčku zase uschneme.

Slepičko má

Slepičko má, ty jsi hodná.

Já ti dám zrníčko, ty mi dáš vajíčko.

To jsi hodná.

Ospalá sněženka

Zaspala sněženka jaro,

jak se to prosím Vás stalo?

Sestřičky její dávno už vstaly,

ty začátek jara neprospaly.

Do bílých šatů se strojí,

volají sestřičku svojí.

"Sněženko, vstávej, sluníčko svítí,

je přeci krásné na světě býti."

Najednou sněženka vstává

a ptá se: "kdopak se vdává?".

"Kdo by se vdával", jí povídají.

"Sněženky bílé, šatičky mají."

Jaro dělá pokusy

Jaro dělá pokusy,
vystrkuje krokusy.
Dříve než se vlády chopí,

vystrkuje periskopy.

Než se jaro osmělí,
vystrkuje podběly.
Ty mu asi dolů hlásí
čerstvé zprávy o počasí.

Jaro! Je to v suchu,
zima už nemůže,
stoupá teplota vzduchu
a míza do růže
Jaro! Je to v suchu,
vichry už nedujou.
Nahlas nebo v duchu
lidi se radujou,
lidi se radujou.

U dopravní cedule,
vyrostly dvě bledule.
Blízko telegrafní tyče,
vyrostly dva petrklíče.

Mravenci už pracujou,
holky sukně zkracujou
slunce svítí, led je tenký
jaro, vem si podkolenky.

Jaro! Je to v suchu...
...lidi se radujou
Stromy se radujou.
Keře se radujou.
Ryby se radujou.
Mouchy se radujou.
Myši se radujou.
Okna se radujou.

Jede, jede vlak

Jede, jede vlak,

syčí jako drak,

uličnicky zahvízdá,

ztratí kouře mrak,

uličnicky zahvízdá,

ztratí kouře mrak.

Jede, jede vlak,

letí jako pták,

kola se mu roztočí,

až přechází zrak,

kola se mu roztočí,

až přechází zrak.

Jede, jede vlak,

zpívá si: Tak, tak!

Sedněte si lidičky,

svezu vám i vak.

Sedněte si lidičky,

svezu vám i vak.

Auta (https://youtu.be/reiGOoTQe_M)

Ke startu pozor teď a už to jede,

tohle to každé auto nedovede.

Ke startu pozor teď a už to sviští,

rovinka a zatáčka až kola piští.

Na velikém staveništi vítr kolem uši sviští,

Támhle čtyři chlapíci, opravují silnici,

nakladače, parní válce odjíždějí, mizí v dálce,

postavili dálnici, mávají nám čepicí.

Ke startu pozor teď a už to jede,

tohle to každé auto nedovede.

Ke startu pozor teď a už to sviští,

rovinka a zatáčka až kola piští.

Na řadě jsou silničáři nad hlavou jim slunko září,

oranžové barvičky, mají jejich vestičky.

Namalují bílé čáry, pro auta i pro kočáry,

cyklisty i bruslaře učí jezdit po čáře.

Ke startu pozor teď a už to jede,

tohle to každé auto nedovede.

Ke startu pozor teď a už to sviští,

rovinka a zatáčka až kola piští.

Aby všechna auta měla zdravé duše, zdravá těla,

na kontrolu zajedou do servisu za dědou.

Aby všechna auta jela, dlouhou cestu vydržela,

do nádrže naberu naftu přímo z tankeru.

Ke startu pozor teď a už to jede,

tohle to každé auto nedovede.

Ke startu pozor teď a už to sviští,

rovinka a zatáčka až kola piští.

Náklaďáky vozí taky zásilky anebo vraky,

jeřábem si nakládá těžký náklad na záda.

Míchačky a odtahovky, vyjíždějí na vozovky.

Rolby nebo radlice, udržují silnice.

Ke startu pozor teď a už to jede,

tohle to každé auto nedovede.

Ke startu pozor teď a už to sviští,

rovinka a zatáčka až kola piští.

Sanitka https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk

Houká, houká, houká ze všech sil,

svítí, bliká, letí vzduchem, jakýpak má cíl.

Houká, houká, letí jako šíp,

aby mohla další lidský život zachránit.

Byla jedna malinká sanitka,

vezla kluka, co přeletěl řídítka.

Bez přilby a triko měl na hadry,

celého ho zamotali do sádry.

Fičel z kopce přes hory přes lesy,

na marodce má teď postel s nebesy.

Leží s jednou malinkou holčičkou,

srkají čaj brčkem nebo trubičkou.

Houká, houká, houká ze všech sil,

Svítí, bliká, letí vzduchem, jakýpak má cíl.

Houká, houká, letí jako šíp,

aby mohla další lidský život zachránit.

Další výjezd pro kluka na skejtu,

předváděl se, až skončil v pangejtu.

Bez zubů a s kostrčí nabitou,

teď tu leží a hlavu má sešitou.

Zuby mu pan doktor opraví,

ale až se pořádně uzdraví.

Zatím ho malinko přešel smích,

po chodbě trénuje o berlích.

Houká, houká, houká ze všech sil,

Svítí, bliká, letí vzduchem, jakýpak má cíl.

Houká, houká, letí jako šíp,

aby mohla další lidský život zachránit.

Pan doktor a saniťák spěchají,

na další výjezd je volají.

Za městem v lese je bouračka,

do kopce ostrá je zatáčka.

Řidiči zase moc spěchali,

na cestě přednost si nedali.

Teď mají rozbité blatníky

a oba odřené kotníky.

Houká, houká, houká ze všech sil,

Svítí, bliká, letí vzduchem, jakýpak má cíl.

Houká, houká, letí jako šíp,

aby mohla další lidský život zachránit.

Houká, houká, houká ze všech sil,

Svítí, bliká, letí vzduchem, jakýpak má cíl.

Houká, houká, letí jako šíp,

aby mohla další lidský život zachránit. 

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

Protože jsou chlupatá a mají hebkou srst 

(srst srst srst srst srst srst srst) 

Chybuje ten, kdo lvu skrz tu mříž svou ruku podá. 

I když máme deset prstů, každýho je škoda. 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

Protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

V zoologické zahradě, zahradě, zahradě 

Nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst. 

(srst srst srst srst srst srst srst)

Prší, prší

Prší, prší, jen se leje

Studánka se celá chvěje

a přes malý kamínek,

náhle spěchá pramínek.

Spěchá, spěchá do daleka,

sbírá vody, stále spěchá,

potok, říčka, řeka

a on stále spěchá.

 Okoř 

1. Na Okoř je cesta 

jako žádná ze sta, 

 vroubená je stromama, 

 když jdu po ní v létě, 

samoten na světě, 

 sotva pletu nohama, 

 na konci té cesty trnité 

stojí krčma jako hrad, 

 tam zapadli trampi, 

hladoví a sešlí, 

 začli sobě notovat. 

 R: Na hradě Okoři 

světla už nehoří, 

 bílá paní šla už dávno spát, 

 ta měla ve zvyku 

podle svého budíku 

 o půlnoci chodit strašívat, 

 od těch dob, co jsou tam trampové, 

 nesmí z hradu pryč, 

 a tak dole v podhradí 

se šerifem dovádí, 

 on jí sebral od komůrky klíč. 

 2. Jednoho dne zrána 

roznesla se správa, 

 že byl Okoř vykraden. 

 nikdo neví dodnes, 

kdo to tenkrát vodnes', 

 nikdo nebyl dopaden, 

 šerif hrál celou noc mariáš 

s bílou paní v kostnici, 

 místo aby hlídal, 

vášnivě jí líbal, 

 dostal z toho zimnici.

Zlatokop Tom

Tom dostal jednou nápad,
když přestal v boudě chrápat,
že má se něco stát,
a že byl kluk jak jedle,
tak rozhodnul se hnedle
a odjel na západ.
Z domova si sebral sílu,
krumpáč, bibli, dynamit a pilu,
mimoto prut a červy, do torny dal konzervy
a jel zlato vyhledat.
Ty jsi to moje zlato,
který mám tak rád,
vždyť ty mi stojíš za to
život pro tě dát.
Bez tebe zlato nic není,
jen ty jsi to moje potěšení,
zkrátka, ty jsi to moje zlato,
zlato zlatíčko.
Tom říkal, že je zlatokop vo zlato ani nezakop,
neznal jak vypadá. A když tak dlouho kopal,
tak dostal na to dopal, přešla ho nálada.
Sebral si svoji kytáru,
dal si nalejt whisky,
brandy v jednom báru
a za poslední nugget
tam holce koupil puget
a pak jí zazpíval:
Ty jsi to moje zlato,
který mám tak rád,
vždyť ty mi stojíš za to
život pro tě dát.
Bez tebe zlato nic není, jen ty jsi
to moje potě, potě, potěšení,
zkrátka vzato,
ty jsi to moje zlato, zlato kočičí. 

NÁCVIK PÁSMA PÍSNIČEK NA BESÍDKU