Kytičky

Třída Kytiček

Tuto třídu navštěvují děti ve věku od 4 do 5 let. 

Jejich výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitelky Jana Křížová a Veronika Mrázková.

Úklid a výdej jídla zajišťuje Martina Miková.