Písničky

ZÁŘÍ

Prší, prší
Skákal pes
Travička zelená
Kočka leze dírou
Běží liška k Táboru
Pec nám spadla

Uklízecí pravidlo (melodie "Prší, prší")

Uklízíme, ať to máme,

všechno na své místo dáme.

Kam to patří, to já vím,

ostatním rád poradím.

Koulelo se, koulelo

Koulelo se, koulelo červené jablíčko,

komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko.

Koulely se, koulely dvě naproti sobě,

komu bych se dostala, než Honzíčku tobě.