Písničky

Písničky

ZPÍVÁNÍ ZNÁMÝCH PÍSNIČEK

Kolo kolo mlýnský

Pec nám spadla

Skákal pes

Utíkej Káčo

Holka modrooká

Běží liška k táboru

Travička zelená

Pod naším okýnkem

Pod naším okýnkem
rostou tam dvě růže,
pod naším okýnkem
roste tam štěp,
jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička,
jsou dobrá jsou sladká,
jsou jako med. 

Šla Nanynka do zelí

Šla Nanynka do zelí,

do zelí, do zelí,

natrhala lupení, lupeníčka.

Přišel na ní Pepíček,

rozšlapal ji košíček.

Ty, ty, ty! Ty, ty, ty!

Ty to budeš platiti!

Já to platit nebudu,

nebudu, nebudu,

radši se dám na vojnu, na vojničku.

Na vojnu se nedávej,

truc rodičům nedělej,

nedávej, nedávej,

truc rodičům nedělej!

Myška tanečnice

Měl jsem myšku tanečnici (dáme ruce v bok a pohupujeme se v bocích),

tancovala po světnici (zatočíme se dokola),

byla černá a bílá (pravou ruku vystrčíme dlaní nahoru, pak totéž levou),

každému se líbila (zatleskáme).

Když jsem přišel ze dvorečka (dáme ruce v bok a pochodujeme),

točila se dokolečka (zatočíme se dokola),

dupla tam a dupla sem (pravou nohou dupneme doprava, levou doleva),

mrskla fouskem pod nosem (prsty přejedem sem tam pod nosem).

Bedla

Stojí, stojí bedla, 

ráda by si sedla. 

A vzala si pletení, 

noha už jí dřevění.