Písničky

Zpěv známých dětských písní:

Prší, prší

Skákal pes

Pec nám spadla

Had leze z díry

Kočka leze dírou

Běží liška k táboru

Koulelo se, koulelo

Koulelo se, koulelo
červené jablíčko,
komu ty se dostaneš,
má zlatá Ančičko?

Koulely se, koulely
dvě naproti sobě:
komu bych se dostala,
než, Jeníčku, Tobě.

Šla Nanynka do zelí

Šla Nanynka do zelí,
do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka,
přišel na ni Pepíček,
rozšlapal jí košíček,
ty ty ty, ty ty ty,
ty to budeš platiti.
Já to platit nebudu,
nebudu, nebudu,
radši se dám na vojnu, na vojničku,
na vojnu se nedávej,
truc rodičům nedělej,
udělám, udělám,
na vojnu se přece dám. 

Hádaly se houby

Hádaly se houby, hádaly se v lese,

kterou z nich si houbař v košíku odnese.

A už kráčí lesem houbař kudrnatý,

nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

PÁSMO BÁSNIČEK A PÍSNIČEK NA AKCI "ROZSVĚCENÍ STROMEČKU"

Bude zima bude mráz

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

1. Schovám se já pod hrudu, tam já zimu přebudu.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

2. Schovám se do javora, tam bude má komora.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?

3. Schovám se já do lesa, tam je moja potěcha.

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

4.Schovám se já do mezu, až přestane vylezu.

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

5. Schovám se do křoviny, to budou mé peřiny.

6. Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím,

půjde dívka na trávu, zazpívám jí nad hlavú. 

Skákal pes

Běží liška k Táboru

Hlava ramena

Hlava ramena kolena palce,

kolena palce, kolena palce.

Hlava ramena, kolena palce,

oči, uši, pusa, nos.

Na tom pražskym mostě

Na tom pražským mostě
rozmarýnka roste,
žádný ji tam nezalívá,
ona neporoste,
žádný ji tam nezalívá,
ona neporoste.
Až já tudy půjdu,
zalívat ji budu,
ona se mi zazelená,

já ji trhat budu.

Třídíme odpad

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí. 

Modrá, žlutá, zelená 

víme, co to znamená. 

Nedá nám to žádnou práci 

už jsme jako dospěláci. 

Papír, plasty, sklenice, 

nápojové krabice. 

Prší, prší jen se leje, 

popelář se na nás směje. 

Rychle z auta vyleze, 

odpadky nám vyveze.

Já mám koně, vraný koně

Slepička má

Slepičko má, ty jsi hodná.

Já ti dám zrníčko,

ty mi dáš vajíčko,

to jsi hodná.

Já jsem muzikant

1. sloka

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na housličky.

Jak se na ně hraje?

Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky.

Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky.

2. sloka

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na basičku.

Jak se na ni hraje?

Stála basa u primasa, za kamnama stála,

jak primaska zatopila, basa sama hrála.

3. sloka

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na trumpetu.

Jak se na ni hraje?

Já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta.

Já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta.

4. sloka

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Já umím hráti.

My umíme taky.

A to na bubínek.

Jak se na něj hraje?

Bumtarata, bumtarata, bumtarata bubínek.

Bumtarata, bumtarata, bumtarata bubínek.

Běžel tudy zajíček

Běžel tudy zajíček, houpy, houpy,
nesl kupu vajíček, houpy, houpy.
Počkej na mě, zajíčku, houpy, houpy,
dej mi aspoň trošičku, houpy, houpy.
Běžel zajíc přes kopec, houpy, houpy,
udělal kotrmelec, houpy, houpy. 

Ježibaba s ježibabou

Ježibaba s ježibabou, na kopečku za Jihlavou,

radily se radily, jak by nejlíp řádily.

Čáry, máry, basta fidli, 

košťátko nás ponese,

poletíme jako vítr, bojte se nás, bojte se.