Mateřská škola Zápy

Běžný den ve školce

6.30 - 10.00 

Scházení dětí, hry, svačinka, tělovýchovná chvilka, ranní činnosti

10.00 - 12.00 

Pobyt venku


12.00 - 12.30 

Oběd, vyzvedávání dětí po obědě

12.30 - 14.30 

Pohádka, odpolední odpočinek, klidové hry pro nespavce

14.30 - 15.00 

Převlékání, svačina, odpolední činnosti

15.00 - 16.30 

Rozcházení dětí, volné hry