Naše koncepce

Naše koncepce

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, podnětného, tvořivého prostředí, které je velmi blízké prostředí rodinnému.

Klid, pohoda a prostředí plné důvěry je pro nás základem pro další výchovné a vzdělávací činnosti.

Při našich činnostech se zaměřujeme na seznámení s vesnicí, ve které děti vyrůstají, s jejím bližším i vzdálenějším okolím a neopomíjíme ani její historii, tradice a zvyky.

Naším působením podněcujeme osobnostní rozvoj každého dítěte, respektujeme jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.

Chceme, aby v našem zařízení děti prožívaly mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny.

Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě - tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy.