Sluníčka

Třída Sluníček

Tuto třídu navštěvují děti ve věku od 5 do 6 let. 

Jejich výchovu a vzdělávání zajišťují p. ředitelka Mgr. Božena Tomanová a třídní učitelka Kristýna Bartůňková. 

Úklid a výdej jídla zajišťuje Miroslava Maškarincová.