Sluníčka

Třída Sluníček

Tuto třídu navštěvují děti ve věku od 4 do 6 let. 

Jejich výchovu a vzdělávání zajišťují p. ředitelka Mgr. Božena Tomanová a třídní učitelka Lucie Tomanová.

Úklid a výdej jídla zajišťuje Jana Burgetová.