Motýlci

Třída Motýlků

Tuto třídu navštěvují děti ve věku od 3 do 4 let. 

Jejich výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitelky Jana Křížová a Pavlína Kůlová.

Úklid a výdej jídla zajišťuje Monika Zelenková.