Zájmové kroužky pro naše děti

HRAVÁ FLÉTNIČKA

Je určena předškolním dětem / rok před nástupem školní docházky /.

Děti se zde seznamují se zásadami správného dýchání, učí se postupnému prodlužování délky dechu, přerušování dechu apod.

Seznamují se se základy hudební nauky.

Učí se základům hry na zobcovou flétnu.

Kurz vede p. učitelka Kristýna Bartůňková


ANGLIČTINA

Provozuje firma Relax language studio.

Do jedné skupiny je zařazeno maximálně 10 dětí.

Délka jedné lekce je 25 minut.PLAVÁNÍ 

V LETOŠNÍM ROCE SE KROUŽEK PLAVÁNÍ NEOTEVŘE Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU ZÁJEMCŮ

11 lekcí předplaveckého výcviku v bazénu hotelu Sportcentrum v Brandýse nad Labem.

Děti se zde zbavují ostychu z vody, učí se hrám ve vodě.  Plavou na hlubokém bazénu s pomůckami – pásy, desky, kolečky.

Délka jedné lekce je 45 minut. 

Kurz probíhá pod vedením zkušených lektorek z Brandýského Matýska.