Zájmové kroužky pro naše děti

HRAVÁ FLÉTNIČKA

Je určena předškolním dětem / rok před nástupem školní docházky /.

Děti se zde seznamují se zásadami správného dýchání, učí se postupnému prodlužování délky dechu, přerušování dechu apod.

Seznamují se se základy hudební nauky.

Učí se základům hry na zobcovou flétnu.

Kurz vede p. učitelka Bartůňková.


ANGLIČTINA

Provozuje firma Relax language studio.

Do jedné skupiny je zařazeno maximálně 10 dětí.

Délka jedné lekce je 25 minut.

Lektorem angličtiny je pan Šuvada.


PLAVÁNÍ

8 lekcí předplaveckého výcviku v bazénu Neratovice

Děti se zde zbavují ostychu z vody, učí se hrám ve vodě. Dětem je umožněno vybrat si, kdykoliv v průběhu výcviku velikost a hloubku bazénu. Pokročilí plavci

se mohou naučit plavat, či vylepšit techniku plavání.

Vedoucí plaveckého výcviku je p. Janovská